LINE Hospitality Tech 2021 ชูเทคโนโลยีท่องเที่ยว สุขภาพ

LINE Hospitality Tech 2021

ไลน์ เดินหน้าจัดงาน LINE Hospitality Tech 2021 ชูเทคโนโลยีท่องเที่ยว สุขภาพ โอกาสใหม่ พลิกฟื้นไทย หลังเปิดประเทศ…

LINE Hospitality Tech 2021 ชูเทคโนโลยีท่องเที่ยว สุขภาพ

ไลน์ ฮอสพิแทลลิที เทค 2021 (LINE Hospitality Tech 2021) งานใหญ่ส่งท้ายปีที่จัดขึ้นเพื่อจุดประกายความคิดคนในแวดวงอุตสาหกรรมบริการ หรือ Hospitality ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว และด้านการแพทย์ และสุขภาพของไทย โดยดึงผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนมากมาย มาร่วมเปิด Roadmap เจาะลึกประเด็นสำคัญ

ที่จะทำให้ไทยกลับมาเป็นจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกครั้ง รวมถึงอัพเดทเทรนด์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว และสุขภาพยุคใหม่หลังเปิดประเทศ เพื่อเป็นแนวทางรับมือและฟื้นฟูธุรกิจบริการของไทยให้กลับมาแข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานในช่วงเช้าแล้วเกือบ 2 แสนคน

LINE Hospitality Tech 2021

งาน ไลน์ ฮอสพิแทลลิที เทค 2021 ได้รับเกียรติจาก ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยถึง ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนของคนไทยที่ครอบคลุมถึง 70% แล้ว จึงมองว่าเป็นช่วงเวลาที่สมดุลที่ไทยสามารถเปิดประเทศเพื่อผ่อนคลาย

LINE Hospitality Tech 2021

และช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้สามารถเริ่มดำเนินกิจการได้ ตามแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศและรองรับการแพร่ระบาดของโควิดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Living with COVID-19) ที่มุ่งเน้นกำกับดูแลใน 3 เรื่อง คือ ความมีวินัยของประชาชน, ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ และ การฉีดวัคซีนให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด

อีกทั้งกระทรวงฯ ยังได้เตรียมมาตรการอื่น ๆ มากระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ เช่น นโยบาย Medical Hub เพื่อรับเทรนด์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรไทยเป็นตัวชูโรง วางเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเทียว พร้อมผ่อนคลายไปกับสมุนไพรไทยในแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสมุนไพรไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนไปด้วยในตัว

LINE Hospitality Tech 2021

ส่วนมุมมอง และแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยนั้น ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เผยว่า ไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยว จากเกือบ 3 ล้านล้านบาทในปี 62 สู่ 3 แสนล้านบาทในปี 64 ที่ผ่านมาแล้ว ต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟู

โดย ต้องลุกให้เร็ว ก้าวให้ไว ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพ (High Value) และยั่งยืน (Sustainable) มุ่งเป้าปีหน้าฟื้นคืนรายได้ด้านการท่องเที่ยวประมาณ 50% ของยอดในปี 62 หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท และ 80% ในปี 65 ตามลำดับ

สำหรับแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทย จะมีเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือสำคัญ อันประกอบไปด้วย การทำการตลาดที่ตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยว โดยนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพขึ้น

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง เน้นการท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์อันแตกต่าง และมีเอกลักษณ์ได้ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และ เปลี่ยนวิถีการทำงาน สร้างให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น พลิกโฉมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Tourism อย่างแท้จริง

LINE Hospitality Tech 2021

4 แนวทางในช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

ด้านบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ และวางกลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก Boston Consulting Group (BCG) ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยจะกลับมาฟื้นตัวเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2567 โดยเทรนด์ผู้บริโภคไทยที่น่าสนใจที่ถือเป็นโอกาสใหม่ในการปรับตัวธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

ได้แก่ การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ตอบรับความต้องการของ Gen Y และ Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เดินทางท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือสุขภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดย BCG คาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในไทย น่าจะเติบโตถึง 13% ภายในปี 2570 

การปรับตัวสู่การตลาดยุคใหม่ ด้วยการใช้โซเชียลมีเดีย และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาก การให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นำนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ เทคโนโลยี AR ห้องประชุมแนว Virtual ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในเรื่องความสะอาด สุขอนามัย มาเป็นจุดขายสำคัญ

และ คอนเซ็ปต์โรงแรมแนวใหม่ Hotel+ ที่มีการผสานความร่วมมือกับธุรกิจรูปแบบอื่นๆ ปรับสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ไม่ใช่แค่เพียงที่พักเพียงอย่างเดียว เช่น ศูนย์บริการ Co-working space ศูนย์บริการด้านสุขภาพ หรือแหล่งห้างร้านสำหรับช้อปปิ้ง รวมไว้ในที่เดียว เป็นต้น

LINE Hospitality Tech 2021

ภายในงาน ยังมี จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ผู้นำธุรกิจบริการ และค้าปลีกของไทย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การปรับตัวของธุรกิจ

โดยขยายธุรกิจผ่านการสร้างพันธมิตร ทั้งการขยายธุรกิจน้ำมันให้เป็น Energy Solution Ecosystem และด้านธุรกิจบริการให้เป็น OneStop Solution Ecosystem ที่มีทั้งบริการด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหาร และด้านสุขภาพ รวมไว้ในที่เดียว ในระยะยาว OR มีแผนจะผสาน Ecosystem ของทั้ง 2 ด้านนี้เข้าไว้ด้วยกัน

ด้วยเทคโนโลยี ถือเป็นการปรับตัวขององค์กรตั้งแต่ระดับโครงสร้างไปจนถึงระดับปฎิบัติการที่มีการผสานนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือ การพูดคุยถ่ายทอดมุมมอง และประสบการณ์ใน PANEL TALK : THE ARRIVAL OF TRAVELLERS POST-PANDEMIC จากตัวแทนองค์กรในแวดวงการตลาด ทั้ง Mindshare และ Bangkok Writer & Partners รวมถึงตัวแทนกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ

อย่าง โรงพยาบาลพระราม 9 มาอัพเดทถึงผลกระทบโควิด-19 ต่อภาพรวมธุรกิจ ทั้งในเชิงรายได้ และเม็ดเงินโฆษณาที่ติดลบ ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับผู้บริโภคในรูปแบบออนไลน์ และเห็นการเติบโตของ Soft Power หรือการใช้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่มากขึ้น หรือแม้กระทั่งการปรับตัวมาใช้สื่อดิจิทัลในการเข้าถึงลูกค้

ของโรงพยาบาล อีกทั้งยังเผยเทรนด์ที่น่าจับตา เทคนิค และชั้นเชิงต่าง ๆ รวมถึงการเข้าถึงผู้บริโภคในยุค Now Normal โดยมีความท้าทายในการทำแคมเปญท่องเที่ยวในปีนี้ ที่ต้องเปลี่ยนนิยามของการท่องเที่ยว ไปเน้นความสุขของผู้คน โดยเชิญชวนให้ผู้คนออกมาท่องเที่ยวในรูปแบบความสุขต่าง ๆ รวมถึงให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐ ที่ต้องสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่งการเชื่อมโยงความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างพลังในการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และ Social Commerce มีส่วนผลักดันการใช้จ่าย และทำให้การท่องเที่ยวของไทยเติบโต

LINE Hospitality Tech 2021

ในงานฯ ยังมีการพูดคุยในหัวข้อน่าสนใจอื่น ๆ ที่เสนอมุมมอง และแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเติบโตสำหรับผู้ประกอบการ Hospitality โดยเฉพาะ อาทิ ทิศทางการเติบโตและเทรนด์สำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว ตัวอย่างการขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ฯลฯ

และสำหรับกลุ่มธุรกิจการแพทย์ และสุขภาพ เช่น แนวทางการพัฒนาการแพทย์ไทยสู่ Healthtech รวมถึงช่องทางใหม่อย่าง ไลน์ OpenChat ที่กลายเป็นศูนย์กลางการสื่อสารบนโลกออนไลน์ในหลายหน่วยงานการแพทย์ในปัจจุบัน

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และสุขภาพ 

LINE Hospitality Tech 2021
ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไลน์ ประเทศไทย เผยถึงความสำคัญของการจัดงาน ไลน์ ฮอสพิแทลลิที เทค 2021

ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไลน์ ประเทศไทย เผยถึงความสำคัญของการจัดงาน ไลน์ ฮอสพิแทลลิที เทค 2021 ในครั้งนี้ว่า หลังจากรัฐมีนโยบายเปิดประเทศ และคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศกว่าล้านคน ย่อมส่งผลดีอย่างมาก และเป็นโอกาสสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ให้ฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้ง เราจึงตั้งใจจัดงาน ไลน์ ฮอสพิแทลลิที เทค 2021 นี้ เพื่อนำเสนอปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และสุขภาพ ซึ่งเป็นตัวแปร และกลไกสำคัญที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาเป็นสำคั

เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับการดำเนินธุรกิจด้วยทิศทางที่ชัดเจน ด้วยเทคโนโลยีที่ใช่ เพื่อร่วมกันพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ให้สามารถเดินหน้า และเติบโตต่อไปได้พร้อม ๆ กัน

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.