NIA เผยโฉม 100 นักสร้างสรรค์ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลง

NIA

เอ็นไอเอ (NIA) เผยโฉม 100 นักสร้างสรรค์ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลงเชิงศาสตร์ และศิลป์ ของประเทศในงาน “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ปีที่ 2″…

NIA เผยโฉม 100 นักสร้างสรรค์ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ เปิดตัวรายชื่อบุคคลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยเชิงศาสตร์และศิลป์ในโครงการ ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ปีที่ 2 (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers 2) จำนวน 100 คน ภายใต้แนวคิด Creative & Aesthetic ใน 6 สาขา

ได้แก่ สาขาศิลปิน, สาขานักออกแบบ, สาขาผู้ขับเคลื่อนสังคม สาขาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี สาขาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และสาขาผู้ให้ความรู้ โดยทั้ง 100 นักสร้างสรรค์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และนวัตกรรมเชิงศาสตร์และศิลป์ ได้นำเสนอแนวคิด ผลงาน และความสำเร็จที่จะช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจ

NIA

และผลักดันให้คนไทยกล้าคิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย ควบคู่ไปกับการจัดงานนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง และเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 2

โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์รวมถึงติดตามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งบนเว็บไซต์ www.nia100faces.com และแอปพลิเคชัน เอ็นไอเอ 100 Faces

NIA
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ กล่าวว่า เอ็นไอเอ ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคม และประเทศ

ได้จัดโครงการ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ปีที่ 2 (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers 2) ขึ้นภายใต้แนวคิด Creative & Aesthetic ที่รวบรวมแนวคิด ผลงาน ความสำเร็จของ 100 นักสร้างสรรค์ผู้สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรมเชิงศาสตร์และศิลป์ในทั้งหมด 6 สาขา

ประกอบด้วย สาขาศิลปิน (Artist) สาขานักออกแบบ (Designer) สาขาผู้ขับเคลื่อนสังคม (Social Mover) สาขาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Tech Entrepreneur) สาขาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur) และสาขาผู้ให้ความรู้ (Knowledge Provider)  

ไม่ว่าจะเป็น อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงหนุ่มหัวใจสีเขียว วัชระ สุขชุม หรือเจนนี่ ปาหนัน เอนเตอร์เทนเนอร์แถวหน้าของเมืองไทย ก้องกานต์-กันตภณ เมธีกุล ศิลปินระดับโลกที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักบำบัดจิตด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวคนแรกของประเทศไทย

กชกร วรอาคม สถาปนิกหญิงไทยที่คว้ารางวัลออกแบบระดับโลก ตลอดจนคุณโอฬาร วีระนนท์ ผู้ผลักดันนวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงคนไทยทั้งประเทศ ฯลฯ เป็นต้น

“ในโลกยุคปัจจุบันแม้จะมีสินค้านวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบว่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า Hard Innovation อาจมีอยู่ไม่ถึง 10% ในขณะที่ส่วนใหญ่อีก 90% แสดงให้เห็นถึงบริบทที่เรียก Soft Innovation ของสินค้าอันประกอบไปด้วยการออกแบบ \

การใช้สุนทรียศาสตร์ และวิธีทางการตลาดควบคู่กัน ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อวงการ เป็นการทำงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และกระบวนการอันเป็นหัวใจของคำว่านวัตกรรม ทั้งนี้นวัตกรรมเป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญที่จะนำประเทศให้ก้าวข้ามปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

NIA

ซึ่งต้องอาศัยการใช้ความรู้ในหลากหลายสาขาผสมผสานกัน เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่สร้างให้เกิดคุณค่าที่ดีกว่าเดิมอันเป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเทคโนโลยีเท่านั้น ในขณะเดียวกันนวัตกรมยังเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างคนไทยที่กล้าคิดนอกกรอบ

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศนวัตกรรมที่หลากหลาย พร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐ” ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

NIA

อย่างไรก็ตามงาน ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ปีที่ 2 (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers 2) ในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เนื่องด้วยข้อจำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นอกจากการเปิดตัว 100 นักสร้างสรรค์ผู้สร้างแรงบันดาลใจนวัตกรรมเชิงศาสตร์ และศิลป์

ใน 6 สาขาวิชาชีพ ภายในงานยังมีการถ่ายทอดแนวคิด องค์ประกอบในการออกแบบสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง (Visual Exhibition) ที่ให้ทุกคนสามารถสัมผัสประสบการณ์ในการเข้าชมนิทรรศการจริงเอาไว้ได้

นอกจากนี้ ยังเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 2 ซึ่งได้รวบรวมแนวคิด ผลงาน ความสำเร็จของทั้ง 100 นักสร้างสรรค์ที่มาพร้อมลูกเล่นสุดตื่นตาตื่นใจด้วยเทคโนโลยี AR ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์การอ่านหนังสือให้สนุก และน่าติดตามมากยิ่งขึ้น

โดยสามารถอ่านได้ทั้งบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เอ็นไอเอ 100 Faces ตลอดจนการเสวนาสุดพิเศษจากตัวแทนนักสร้างสรรค์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และนวัตกรรมที่มาร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และบอกเล่าประสบการณ์รวมถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่จะทำให้คนไทยได้ซึมซับเอาพลังสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นคิดค้นนวัตกรรมในรูปแบบของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง

สำหรับผู้สนใจงาน “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ปีที่ 2 (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers 2) สามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์

รวมถึงติดตามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ได้บนเว็บไซต์ www.nia100faces.com และแอปพลิเคชัน เอ็นไอเอ 100 Faces ตลอดจนติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/NIA100FACES

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.