NOSTRA LOGISTICS ชี้ ปี 2565 บริการขนส่งเติบโตขึ้นกว่า 10.5%

NOSTRA LOGISTICS

นอสตร้า โลจิสติกส์ ชี้ปี 2565 บริการขนส่งเติบโตขึ้นกว่า 10.5% แนะตัวช่วยบริหารงานขนส่ง NOSTRA LOGISTICS TMS ลดต้นทุนขนส่งถึง 15%…

highlight

  • นอสตร้า โลจิสติกส์ เผยสถานการณ์โรคระบาดในช่วง ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคย้ายจากออฟไลน์เข้าสู่ออนไลน์มากขึ้น นำไปสู่ความต้องการบริการด้านการขนส่งที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พบตัวเลขศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ชี้ว่า ปี 2565 มีแนวโน้มภาคการขนส่งไทยจะเติบโตกว่า 10.5 % สิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจขนส่งอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องคือ การบริหารจัดการต้นทุนส่งแพลตฟอร์ม นอสตร้า โลจิสติกส์ ทีเอ็มเอส ตัวช่วยธุรกิจขนส่ง และบริการโลจิสติกส์ ช่วยลดต้นทุนการทำงานขนส่งได้มากถึง 15% ในขณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการที่รองรับรูปแบบธุรกิจขนส่งสมัยใหม่ที่ให้บริการงานขนส่งแก่ลูกค้าทั้งกลุ่ม B2และ B2และเป็นเครื่องมือในการบริหาร วางแผน จัดการ ติดตาม และสรุปผลข้อมูลงานขนส่งได้ครบจบในที่เดียว

NOSTRA LOGISTICS ชี้ ปี 2565 บริการขนส่งเติบโตขึ้นกว่า 10.5%

NOSTRA LOGISTICS
วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด

วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19 แม้สถานการณ์ในประเทศไทย ในขณะนี้ยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคยังคงใช้บริการด้านต่าง ๆ

จากแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้อีคอมเมิร์ซยังจำเป็น และมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อมายังธุรกิจบริการขนส่งสินค้าออนไลน์ที่จะขยายตัวด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ระบุว่า แนวโน้มภาคการขนส่งไทยในปี 2565 จะเติบโตกว่า 10.5 โดยได้รับอานิสงส์หลักมาจากการฟื้นตัวของการขนส่งสินค้า

ที่เติบโตต่อเนื่อง 10.4% ซึ่งเป็นผลจากภาคการผลิตกลับสู่ระดับปกติ และแรงหนุนจากความต้องการสินค้าส่งออก อย่างไรก็ตาม พบว่าหากพิจารณาถึงต้นทุนด้านการขนส่งของผู้ประกอบการยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยหลักที่กระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจในระยะต่อไป

NOSTRA LOGISTICS

“ด้วยพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค และภาคธุรกิจไม่เหมือนเดิมตามเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรง และรวดเร็วขึ้น และการขยายตัวจากกลุ่มลูกค้า B2B มายังกลุ่ม B2C ทำให้เกิดการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน หลากหลาย และเพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจใหม่แล้ว สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจขนส่งอยู่รอด และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คือ การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทุนการวางแผนการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า รวมถึงการบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเช่นคนหรือรถขนส่ง

ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ให้ง่ายและรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้าและลดการใช้ทรัพยากรเพื่อควบคุมต้นทุน

นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์และเทคนิคสำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ในขณะที่สามารถสร้างกำไรได้มากขึ้น จากการบริหารจัดการจนลดต้นทุนทางธุรกิจลงได้สูงสุด”

NOSTRA LOGISTICS

ระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ หรือ นอสตร้า โลจิสติกส์ ทีเอ็มเอส (Transportation Management System) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจบริการโลจิสติกส์ เพื่อการบริหารจัดการการขนส่ง และโลจิสติกส์แบบอัตโนมัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาด และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

ช่วยลดต้นทุนการทำงานขนส่งได้มากถึง 15% รองรับรูปแบบธุรกิจขนส่งสมัยใหม่ที่ให้บริการงานขนส่งแก่ลูกค้าทั้งกลุ่ม B2B และ B2C เป็นเครื่องมือในการบริหาร วางแผน จัดการ ติดตาม และสรุปผลข้อมูลงานขนส่งครบจบในที่เดียว โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถวิเคราะห์ และแสดงผลแบบอัตโนมัติ

เพื่อลดขั้นตอนการใช้แรงงานคนมาพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว และรองรับการขยายความสามารถการทำงานของระบบโลจิสติกส์ในอนาคตแก่ผู้ประกอบการ ในรูปแบบ Total Solution Logistics Platform

เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจของผู้ประกอบยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวรวดเร็วอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นไปที่หัวใจสำคัญของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ คือ บริหารต้นทุนให้ต่ำ ทำให้เร็วกว่าเดิม เพิ่มการลงทุนเทคโนโลยีดังนี้

  1. Realtime Supply Chain Visibility ข้อมูลออนไลน์เรียลไทม์ทั้งระบบ สามารถติดตามได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งข้อมูลตำแหน่งรถขนส่ง สถานะการจัดส่งสินค้าการแจ้งเตือนปัญหาการจัดส่ง การแจ้งเตือนความปลอดภัย การปรับเปลี่ยนออเดอร์การจัดส่ง ฯลฯ
  2. GIS Data for Advanced VRP การวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางและลำดับการจัดส่งสินค้ามีความแม่นยำสูง พร้อมทั้งสามารถใช้เงื่อนไขข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร เวลา ข้อกำหนดเฉพาะ เพื่อจัดสรรงานขนส่ง และบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี GIS จากซอฟต์แวร์ระดับโลก “ArcGIS” ผนวกกับข้อมูลแผนที่ Map Service ที่แม่นยำที่สุดในประเทศไทยจาก นอสตร้า Map
  3. Data Analytics and Predictive Analytics Platform เป็นระบบที่มุ่งใช้ Big data จากข้อมูลทรัพยากรและการทำงานขนส่งของผู้ใช้บริการ นำมาวิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปผลในรูปแบบกราฟผ่านแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยในการวางแผน ประกอบการตัดสินใจ หรือประเมินผลการทำงาน เช่น คาดการณ์ระยะเวลาหรือปัญหาการจัดส่งในขณะที่รถขนส่งอยู่บนเส้นทาง สรุปประสิทธิภาพการจัดส่งในแต่ละรอบวิ่งงานผ่านกราฟ สรุปข้อมูลการขับรถของพนักงานหลังจบทริปขนส่ง คาดการณ์กำหนดการซ่อมบำรุงยานพาหนะจากข้อมูลการวิ่งงาน ฯลฯ
  4. Total Solution for TMS,VRP, Vehicle Tracking และ ePOD เชื่อมต่อระบบเพื่อการบริหารจัดการงานขนส่งตั้งแต่ต้นจนจบได้ด้วยแพลตฟอร์มเดียว ส่งต่อข้อมูลที่จัดเก็บได้ไหลลื่น เพื่อการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. Data Standardization Platform เป็นแพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์ที่สามารถขยายและเชื่อมต่อระบบงานโลจิสติกส์อื่น ๆ สำหรับการนำข้อมูลมาทำงานร่วมกัน ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองในการทำงาน เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจให้มากที่สุด เช่น Warehouse Management System,e-Commerce, Online Marketplace, e-Payment รวมถึงการเป็น Connecting Platform ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการติดตามรถจาก GPS ระบบอื่น

NOSTRA LOGISTICS

นอสตร้า โลจิสติกส์ ทีเอ็มเอส เทคโนโลยี One Stop IT Logistics Solution ที่ครบจบในที่เดียว พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ ช่วยลดเวลา ลดต้นทุนทางธุรกิจ และเพิ่มผลประกอบการให้มีกำไรสูงสุด

ควบคู่กับการเพิ่มคุณภาพการบริการให้แก่ธุรกิจของผู้ใช้บริการ เพื่อเสริมแกร่งให้ธุรกิจก้าวล้ำนำหน้าผู้เล่นอื่น ๆ และสามารถแข่งขันในตลาดโลจิสติกส์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการที่ยืนหนึ่งในใจของผู้ใช้บริการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.