สวทช. (NSTDA) โชว์นวัตกรรมปุ่มกด “ลิฟต์ไร้สัมผัส” รับ “New Normal”

NSTDA

สวทช. (National Science and Technology Development Agency หรือ NSTDA) โชว์นวัตกรรมปุ่มกด “ลิฟต์ไร้สัมผัส” รับ “New Normal”…

NSTDA โชว์นวัตกรรม “ลิฟต์ไร้สัมผัส” รับโลกยุค New Normal

ชีวิตติดล็อกดาวน์กว่า 3 เดือน จากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งต้นเหตุสำคัญของการติดเชื้อไวรัสได้มากนั้น คือการสัมผัสเชื้อด้วยมือและนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายจากการเผลอใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปากและดวงตา ทว่าเราทุกคนต่างได้เห็นภาพคนไทยใส่ใจดูแลตัวเอง

ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง จนเป็นที่กล่าวขานในทางชื่นชมไปทั่วโลก สอดคล้องกับผลสำรวจของบริษัท YouGov จากประเทศอังกฤษ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12,999 ราย ที่เผยว่าคนไทยมีพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัย

และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคโควิด-19 สูงที่สุดในอาเซียน (เทียบกับ 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย) ดังนั้นโลกหลังยุคโควิด-19 จากนี้ไป หน้ากากอนามัย ไม่เพียงเป็นของใช้จำเป็นที่ทุกคนต้องมีติดตัวไปทุกที่

แต่วิถีการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทก็กระตุ้นให้เกิด “นวัตกรรม” ใหม่ ๆ ดังเช่นนวัตกรรมปุ่มกด ลิฟต์ไร้สัมผัส หรือ MagikTuch จากศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้ทุกคนเลี่ยงเชื้อโรคจากการไร้สัมผัสในชีวิตประจำวัน

NSTDA

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันมีโรคระบาดเกิดขึ้นจำนวนมาก และหลายโรคสามารถติดต่อกันผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่อยู่บนอุปกรณ์

สิ่งของต่าง ๆ ที่มีคนใช้งานร่วมกัน เช่น ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร กลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และนำพาไปสู่คนที่สัมผัสต่อๆ กัน ดังนั้นการลดการสัมผัสจุดเสี่ยงเหล่านี้ สามารถช่วยลดโอกาสที่จะรับได้เชื้อโรค และลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อได้

ทีมวิจัยได้ศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคจากสถานที่ต่างๆ และเล็งเห็นว่าลิฟต์โดยสารเป็นหนึ่งในระบบขนส่งที่มีผู้คนใช้ร่วมกันจำนวนมาก ทั้งในหน่วยงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล และบริษัท ดังนั้นทุกคนล้วนมีโอกาสโดยสารลิฟต์ และสัมผัสปุ่มกดลิฟต์

จึงทำให้ทีมวิจัยเกิดแนวคิดพัฒนา นวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส หรือ MagikTuch เพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ลดการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

 

จุดเด่น 3 ข้อ ของ MagikTuch

Touchless เป็นระบบการทำงานแบบไร้สัมผัส สั่งการด้วยเซนเซอร์ วิธีใช้งานง่ายเพียงนำหลังมือบังหน้าปุ่มเลขชั้นที่ต้องการในระยะห่าง 2-3 เซนติเมตร เซนเซอร์จะตรวจจับข้อมูลชั้นที่ต้องการเลือกและสั่งการลิฟต์โดยอัตโนมัติ

NSTDA
แสดงชั้นที่ต้องการลง และขึ้นด้วยแสงสีเขียว หลังการไร้สัมผัส เหนือปุ่มกดชั้นที่ต้องการไป

Safe from Infection ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรค เพราะเมื่อไม่มีการสัมผัสจะลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในลิฟต์

NSTDA
ปุ่มไร้สัมผัสหน้าทางเข้าลิฟต์

Easy Installation ติดตั้งได้ง่าย เนื่องจากชุดอุปกรณ์ MagikTuch สามารถติดตั้งเข้าไปบนลิฟต์ตัวเดิมโดยไม่ต้องเจาะตัวลิฟต์ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของระบบประกันจากบริษัทผู้ติดตั้งและผู้ดูแลลิฟต์

อีกทั้งออกแบบให้รองรับจำนวนชั้นที่แตกต่างกันตามสถานที่ที่ติดตั้งได้ รวมทั้งรองรับระบบการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าทั้งกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC)

NSTDA
หลังมือวางเหนือปุ่มสั่งการเปิดประตูลิฟต์แบบไร้สัมผัส

ทั้งนี้ทีมวิจัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งรัฐ และเอกชน ขณะนี้กำลังดำเนินการในการนำ MagikTuch ไปติดตั้งและทดสอบการใช้งานในโรงพยาบาลภาครัฐ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช (ทดสอบบางอาคาร) และศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เพื่อลดการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ไร้สัมผัส (MagikTuch) นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม ที่ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ

และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. มุ่งมั่นวิจัย และพัฒนาผลงานวิจัยใช้ได้จริงออกมาใช้สู้กับโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ ที่คำนึงถึงความปลอดภัย ไร้สัมผัส และไร้โรค ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สวทช. เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2521 E-mail: siwaruk.siw@nstda.or.th

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.