สดช. (onde) ปลื้มคลาวด์ภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐแห่ขอใช้ GDCC พุ่งทะลุเป้าถึงปี 2565

สดช. (onde) ปลื้มคลาวด์ภาครัฐ หลังหน่วยงานภาครัฐขอใช้ GDCC พุ่งทะลุเป้าถึงปี 2565 ลั่นเร่งขยายพื้นที่รองรับความต้องการ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง  พร้อมเดินหน้าผลักดันการบริหารจัดการภาครัฐสู่มิติใหม่ด้วย บิ๊กดาต้า (Big Data)…

สดช. (onde) ปลื้มคลาวด์ภาครัฐสุดปัง!! หลังหน่วยงานภาครัฐขอใช้ GDCC พุ่งทะลุเป้าถึงปี 2565

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)  โชว์ผลงานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ซึ่งดำเนินการ โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐอย่างล้นหลามเกินคาด จากความตื่นตัวของภาครัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล 

โดยในเฟสแรกมีหน่วยงานรัฐเข้าใช้งานระบบเต็มจำนวน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนย้ายระบบงานขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Machine) 21,000 VM ของคลาวด์ GDCC และยังคงมีคำขอเข้าใช้ระบบในคิวเป็นจำนวนมาก สดช. จึงมีแผนขยายจำนวนเซิร์ฟเวอร์เสมือนเพื่อรองรับหน่วยงานรัฐที่อยู่ระหว่างรอเข้าใช้งาน GDCC

สดช.ยังเน้นความสำคัญการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีทักษะด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยโครงการ GDCC ได้จัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ไอทีภาครัฐให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบคลาวด์แล้วกว่า 500 คน เพื่อที่สามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ล่าสุดได้จัดสัมมนา Innovation Live Forum ครั้งที่ 2  หัวข้อ EMPOWEWING DATA SHARING Making Impact with DATA ระดมผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ย้ำประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลร่วมกันบนระบบ GDCC

โดยมีผู้ให้บริการดิจิทัล ได้แก่ CAT, AWS, Microsoft และ Huawei ร่วมอัปเดตเทรนด์ความรู้ ความเข้าใจและมุมมองให้หน่วยงานภาครัฐมั่นใจและเห็นความสำคัญในการนำไปต่อยอดการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างศักยภาพประเทศไทยด้วย Big Data   

onde

ศ.ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้มุมมองว่าในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเป็นจำนวนมากในการวิเคราะห์

และกำหนดนโยบายหรือแนวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ GDCC จะช่วยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถจับภาวะเศรษฐกิจได้รวดเร็วขึ้น  ภาครัฐจะสามารถออกนโยบายได้ตรงจุด และเกิดประโยชน์กับประชาชน

ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า องค์ประกอบสำคัญของการใช้ข้อมูลร่วมกันก็คือ ผู้ปฏิบัติงาน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) โดยสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญคือความเชื่อมั่นในกระบวนการ แต่ในปัจจุบันมีกฎหมาย

ที่ออกมารองรับการใช้ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐแล้ว โดยเฉพาะ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562  และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หากผู้บริหารในระดับนโยบายให้ความสำคัญและผลักดัน จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจมากขึ้น

ด้าน ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในภาคเอกชนมีการแชร์ข้อมูลในทุกด้าน เช่น ด้านการเงิน โลจิสติกส์ การขายสินค้า ซึ่งมองเผิน ๆ ข้อมูลอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกัน  แต่ถ้านำข้อมูลมารวมกันจะเกิดผลลัพธ์ที่มีประโยชน์มหาศาล

โดยเฉพาะข้อมูลจากภาครัฐที่มีเป็นจำนวนมาก จะช่วยให้ภาคเอกชนสามารถประสานงานกับภาครัฐได้สะดวกขึ้น  โดยข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความแม่นจำ มีคุณภาพ และมีคุณค่า โดยมองจากความต้องการของประชาชนเป็นหลัก

onde

ทั้งนี้  สดช.เชื่อมั่นว่าจากความสำเร็จของ GDCC ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาครัฐที่น่าพึงพอใจดังกล่าว จะนำไปสู่การใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้าร่วมกันอย่างเป็นระบบและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐสู่มิติใหม่ในที่สุด

โดย สดช.กำหนดจะจัดงาน Gov Cloud 2020 The Future of Digital Government เพื่อยกระดับภาครัฐก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 26 พ.ย.63 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.