Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือไทยเดือน พ.ค. 64

Opensigna

โอเพนซิกนัล (Opensignal) เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 มีแค่ AIS และ truemove H ที่ได้รับรางวัล…

Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือไทยเดือน พ.ค. 64

โอเพนซิกนัล ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทยประจำเดือนพฤษภาคม 2564 พบในรอบนี้ มี AIS และ truemove H ที่ได้รับรางวัล เนื่องจาก truemove H คว้ารางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดที่เคยเป็นของ dtac

จากรายงานครั้งก่อน ทำให้ truemove H ได้รางวัลประสบการณ์ความเร็วถึงสองรายการ ขณะที่ AIS ยังคงครองรางวัลในด้านเครือข่าย 4G สองรางวัลได้แก่ ความพร้อมใช้งาน 4G และประสบการณ์ความครอบคลุมของสัญญาณเครือข่าย 4G 

รางวัลในด้านประสบการณ์ยังแบ่งย่อยได้อีกโดย truemove H ครองรางวัลประสบการณ์รับชมวิดีโอ และ AIS ยังคว้ารางวัลด้านประสบการณ์เกมมือถือและประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่า truemove H  จะเป็นผู้นำในด้านประสบการณ์ความเร็วและการรับชมวิดีโอ

แต่ยังคงเป็นอันดับที่สามในด้านประสบการณ์เกมมือถือและประสบการณ์แอปสื่อสารด้วยเสียง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทำไมการพิจารณาประสบการณ์มือถือบนเครือข่ายในแง่มุมต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ในรายงานนี้ โอเพนซิกนัล วิเคราะห์ประสบการณ์เครือข่ายมือถือจากผู้ให้บริการทั้งสามรายในประเทศไทย ได้แก่ AIS, dtac และ truemove H ในช่วงเวลา 90 วัน ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 มีนาคม 2564 เพื่อดูการปฏิบัติงาน นอกจากการวิเคราะห์ระดับประเทศแล้ว

เรายังวัดประสบการณ์ของผู้ใช้ในภูมิภาคต่าง ๆ อีก 7 ภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปรียบเทียบผลของประสบการณ์ว่าแตกต่างกันอย่างไร และเราได้ใช้การชี้วัดแบบ 5G เพิ่มเติมจากเทคโนโลยีเครือข่ายมือถือรุ่นก่อนในการกำหนดคะแนนรวมของแต่ละรางวัล

Opensigna

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของ truemove H เพิ่มขึ้นกว่า 60%

truemove H เป็นผู้ชนะขาดรอยกับรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด ซึ่งเอาชนะแชมป์เก่าอย่าง dtac ไปด้วยความเร็วที่ต่างกว่าถึง 5.3 Mbps (52.6%) ซึ่งเป็นชัยชนะที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากในรายงานครั้งก่อนของ Opensignal นั้น ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดโดยเฉลี่ยที่ผู้ใช้ truemove H

ได้รับนั้นช้ากว่าที่ได้จาก dtac อยู่ 0.8 Mbps การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นผลจากคะแนนประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของ truemove H ที่เพิ่มขึ้นเป็น 5.9 Mbps (62.6%) เทียบกับความเร็วที่ลดลง 0.2 Mbps ของ dtac

truemove H ประกาศความเป็นผู้นำด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด

เป็นอีกครั้งที่ truemove H เป็นผู้คว้ารางวัลประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด นับตั้งแต่มีการนำเสนอการวัดด้านประสบการณ์โทรศัพท์มือถือในรายงานเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ในครั้งนี้ยังนำหน้าผู้ชนะอันดับที่สองอย่าง AIS ไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจาก 1.3 Mbps เป็น 3.1 Mbps

ซึ่งเป็นเพราะความเร็วในการอัปโหลดของ truemove H เพิ่มขึ้น 1.2 Mbps (17.9%) ขณะที่ทางด้าน AIS ลดลง 0.6 Mbps (11.2%) ส่วนค่าเฉลี่ยประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดที่ผู้ใช้ dtac ได้รับนั้นเพิ่มขึ้น 0.1 Mbps (3.1%) แต่ก็ยังช้ากว่าเครือข่าย truemove H อยู่ 2.4 เท่าและตามหลัง AIS อยู่ 1.4 Mbps

Opensigna

ความพร้อมใช้งาน 4G ของผู้ใช้ชาวไทยเพิ่มขึ้นกว่า 90%

AIS คว้ารางวัลความพร้อมใช้งาน 4G และชัยชนะในครั้งนี้นับย้อนกลับไปถึงรายงานเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ของเรา คะแนนที่เพิ่มขึ้น 1.2% เป็น 94.7% นั้นถือว่ากำลังขยับเข้าไปใกล้ 95% เข้าไปทุกขณะ ทว่าคู่แข่งทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่นิ่ง ๆ ในเรื่องนี้

เพราะคะแนนของ dtac และ truemove H นั้นก็เพิ่มขึ้น 2.2 และ 0.8 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ คิดเป็น 92.5% และ 90.7% ด้วยการพัฒนานี้เอง ผู้ใช้ในประเทศไทยจึงใช้เวลากว่า 90% เชื่อมต่อ 4G โดยไม่เกี่ยงเรื่องตัวเลือกผู้ให้บริการ

นอกจากนี้ AIS ยังคงรักษารางวัลประสบการณ์ความครอบคลุมของสัญญาณเครือข่าย 4G เอาไว้ได้ด้วยคะแนน 9 เต็ม 10 ที่เพิ่มขึ้นมา 0.2 คะแนน แต่อย่างไรก็ตามตกลงจาก 0.6 คะแนนมาเป็น 0.5 คะแนน โดยรองแชมป์อย่าง truemove H นั้นได้คะแนนเพิ่มขึ้น 0.3 คะแนน

ประสบการณ์มือถือในเขตกรุงเทพมหานครมีผลต่อแนวโน้มการใช้งานในประเทศ

ตรงกันข้ามกับรายงานก่อนหน้านี้ของเราที่ AIS คือผู้ให้บริการที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ในการชี้วัดประสบการณ์มือถือ (ซึ่งเกี่ยวโยงกับประสบการณ์รับชมวิดีโอของ truemove H) ในครั้งนี้ truemove H นั้นยืนหนึ่งคว้ารางวัลด้านประสบการณ์รับชมวิดีโอ ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

และการอัปโหลดในเขตกรุงเทพฯ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในพื้นที่ของผู้ให้บริการ เช่นเดียวกันกับ AIS ที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้านประสบการณ์เกมมือถือ และประสบการณ์การสื่อสารด้วยเสียง

ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชนะร่วมกับ dtac ในด้านความพร้อมใช้งาน 4G เท่านั้นก็ตาม (ซึ่งเป็นระดับประเทศ) ภาพรวมของประสบการณ์มือถือของทั้ง 7 พื้นที่ยังสอดคล้องกับผู้ได้รางวัลระดับประเทศของเรา

Opensigna

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

การวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคนั้นจะสอดคล้องกับระดับประเทศที่ truemove H และ AIS ชนะรางวัลระดับภูมิภาคโดยได้รับรางวัลรายละ 21 และ 18 รางวัลตามลำดับจากทั้งหมด 42 รางวัล อย่างไรก็ตาม dtac เป็นผู้ชนะร่วมคู่กับ AIS ในด้านความพร้อมใช้งาน 4G ในสามภูมิภาค

ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคที่เหลือ AIS เป็นผู้ครองชัยชนะแต่เพียงผู้เดียว สัดส่วนของเวลาที่ผู้ใช้ AIS ใช้ในการเชื่อมต่อ 4G นั้นอยู่ระหว่าง 96.2% ในกรุงเทพมหานครกับ 92% ในภาคตะวันตก คะแนนความพร้อมใช้งานของ 4G ของ dtac นั้นตกลงไปต่ำกว่า 90% ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคใต้โดยที่ truemove H ก็มีคะแนนต่ำกว่าระดับเดียวกันนี้ และยังรวมถึงภาคตะวันตกอีกด้วย (แต่ต่ำกว่าเพียงแค่ 0.2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น) อย่างไรก็ตาม ความพร้อมใช้งาน 4G ของ truemove H นั้นรั้งตำแหน่งท้ายสุดในทั้งเจ็ดภูมิภาค

ผู้สนใจสามารถอ่าน และดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มนี้ได้ที่ https://www.opensignal.com/th/reports/2021/05/thailand/mobile-network-experience 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.