PTT ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

PTT

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง (PTT Rayong) สนับสนุนการจัดสร้างนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้แล้ว…

highlight

  • กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดสร้างนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง จำนวน 40,800,000 บาท เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย 

PTT ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และประธานกรรมการ มูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวว่า การจัดสร้างนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวาระครบรอบ 250 ปี

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ทรงกอบกู้ความเป็น เอกราชของชาติ โดยนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ประกาศพระเกียรติภูมิและพระราชกรณียกิจทั้งมวลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่งเสริมให้รู้ รักสามัคคี เสียสละ

และมีความมุ่งมั่นกล้าหาญ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชน คนไทย รวมถึงนักท่องเที่ยว สนับสนุนให้นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง

PTT

ด้าน ชาญศิลป์ ตรีนุชกร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราช อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่คนไทยทุกคนควรหวงแหน

กลุ่ม ปตท. จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยองและเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยมิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา ให้เป็นมรดกอันน่าภาคภูมิใจของลูกหลานชาวระยองได้ตระหนักถึงรากฐานความเป็นมาของบรรพบุรุษ

โดยอาคารอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยองจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ประจำจังหวัด และจะช่วยพัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระยองต่อไป

สำหรับอาคารนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าตากสินได้มาพักกองทัพ โดยนิทรรศการฯ จะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 โซน ครอบคลุม ตั้งแต่เรื่องราวการรบระหว่างพม่ากับอยุธยา การตีฝ่าวงล้อม ยุทธวิธีการรบ

การรวบรวมไพร่พลจนกระทั่งสามารถกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ ประกอบด้วย โซน 1 โหมโรงเจ้าตากสิน แสดงเนื้อหาความเป็นมาของโครงการนิทรรศการฯ และพระราชประวัติโดยสังเขป โซน 2 จากดินแดนอโยธยา แสดงเนื้อหาการเดินทัพของพม่ามาล้อมกรุงศรีอยุธยา

โซน 3 มุ่งบูรพาสรรหาไพร่พล แสดงเนื้อหาการเดินทัพของพระเจ้าตาก โซน 4 ประกาศตนองค์ราชัน แสดงเนื้อหา ระยองเป็น จุดยุทธศาสตร์สำคัญทำให้การกอบกู้เอกราชสำเร็จ โซน 5 สร้างเขตขันฑ์ธนบุรี แสดงเนื้อหาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โซน 6 ถิ่นคนดีเมืองระยอง แสดงเนื้อหาเรื่องราวของเมืองระยองตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน และโซน 7 นิทรรศการหมุนเวียน

PTT

นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเปิดให้ประชาชนคนไทย นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป วันละ 4 รอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง (รอบเวลา 9.30 น. 11.00 น. 13.00 น. และ 14.30 น.) หยุดทุกวันจันทร์ ณ อาคารนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.