Razer ชวนพันธมิตร และเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกมุ่งหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน

Razer

เรเซอร์ (Razer) เปิดแผนโร้ดแมปด้านสิ่งแวดล้อม ชวนพันธมิตร และเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกมุ่งหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน

Razer ชวนพันธมิตร และเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกมุ่งหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เรเซอร์ เปิด โร้ดแมปการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาว 10 ปีอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้ จัดแคมเปญ #GoGreenWithRazer ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและปกป้องสภาพแวดล้อม เพื่อสรรค์สร้างโลกที่สดใสไร้มลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

เป้าหมายของแผนงานใหม่นี้จะเกิดขึ้นภายในปี ค.ศ. 2025 บริษัทฯ ต้องใช้พลังงานหมุนเวียน 100%, ภายในปี ค.ศ. 2030 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่นำไปรีไซเคิลได้ และบริษัทฯจะมีการดำเนินงานที่เป็นกลางทางคาร์บอน 100% ภายในปี ค.ศ. 2030

นอกจากนี้ ทางโครงการจะกระตุ้นเตือนให้ชุมชนเกมเมอร์ทั้งกลุ่มเยาวชน วัยมิลเลนเนียล และเจเนอเรชันแซด ร่วมกันสร้างความแตกต่างให้แก่โลก ผ่านกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการรีไซเคิล และการตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่น ๆ

“ด้วยการริเริ่มแคมเปญ #GoGreenWithRazer ของเรา ซึ่งนำเสนอโดยมัสคอต Sneki Snek ชุมชนเรเซอร์จะสามารถร่วมสนับสนุน และทำให้เราบรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างน่าอัศจรรย์”

Razer

มร.หมิง-เหลียง ตัน ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหารเรเซอร์ กล่าวว่า การตระหนักว่าเราคือผู้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ เรเซอร์จึงกำหนดโร้ดแมปด้านความยั่งยืนเพื่อสานต่อการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้คนสามารถสนุกสนานกับการเล่นเกมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

การสร้างสรรค์องค์กรสีเขียว

เนื่องจากแบรนด์กำลังเติบโต และวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เรเซอร์จะแสวงหาโอกาสในการผสานแผนงานด้านความยั่งยืนเข้ากับวัฒธรรมองค์กรและกรอบแนวคิดของพนักงาน ด้วยการตั้งเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ใส่ใจต่อโลก เรเซอร์มุ่งมั่นลดจำนวน และเลิกใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งในสำนักงานทุกแห่ง

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อนุรักษ์ระบบชีวภาพในท้องถิ่น และตั้งเป้าหมายสู่การดำเนินงานที่เป็นกลางทางคาร์บอน 100% ภายในปี ค.ศ. 2030 ในกรณีที่ไม่สามารถลดหรือหมุนเวียนทรัพยากรได้ เรเซอร์จะเน้นการฟื้นฟูผ่านการลงทุนเพื่อปลูกป่าทดแทนและโครงการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ 

Razer

วันนี้ สำนักงานเรเซอร์ในยุโรปที่ฮัมบูรก์ เยอรมนี พร้อมดำเนินงานด้วยพลังงานหมุนเวียน รวมถึงสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังจะเปิดใหม่ในสิงคโปร์ก็จะปฏิบัติตามแนวทางนี้เช่นกัน ภายในปี ค.ศ. 2025 สำนักงานทั่วโลกทุกแห่งจะใช้พลังงานหมุนเวียนแบบ 100%

การออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวรูปแบบใหม่

ในฐานะแบรนด์ชั้นนำแห่งวงการเกม ฮาร์ดแวร์ถือเป็นธุรกิจหลักของเรเซอร์ ด้วยเหตุนี้ เรเซอร์จึงตั้งเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตของบริษัท ด้วยการทบทวนรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการดำเนินงาน เรเซอร์ต้องการสร้างหลักประกันว่าภายในปี ค.ศ. 2025 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแบรนด์

จะต้องนำไปรีไซเคิลได้ ซึ่งรวมถึงกระบวนการกำจัดขยะและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของเรเซอร์ทั้งโดยลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก เรเซอร์จะส่งเสริมให้ลูกค้าส่งคืนสินค้าเก่าของเรเซอร์ให้แก่เรเซอร์สโตร์ทั่วโลกเพื่อนำไปรีไซเคิลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เรเซอร์จะดำเนินงานตามกระบวนการกำจัดขยะที่เข้มงวดในสำนักงานและศูนย์บริการซ่อมทุกแห่งทั่วโลก และให้คำมั่นสัญญาว่าภายในปี ค.ศ. 2030 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะเป็นวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่นำไปรีไซเคิลได้ ส่วนฮาร์ดแวร์ที่ผลิตโดยบริษัทจะหันมาใช้เม็ดพลาสติกจากกระบวนการรีไซเคิล (PCR Plastic)

และยึดมั่นในหลักการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติตามมาตรฐาน FSC เรเซอร์มุ่งมั่นสู่มาตรฐานและการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และรับประกันว่าเป็นมาตรฐานจริงที่ผ่านการรับรองโดยองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับ

รเซอร์ยังสร้างความเชื่อมั่นในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างรับผิดชอบโดยปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัย ทั้งข้อกำหนดในระดับประเท ศและระดับสากล

Razer

เฉลิมฉลองแด่ชุมชนสีเขียว

เรเซอร์ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศซึ่งเป็นรูปแบบของการอยู่ร่วมกันและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเกม เรเซอร์มุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และชุมชนเกมเมอร์ทั่วโลกในการสนับสนุนแนวทาง เพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ด้วยการสร้างโอกาสมีส่วนร่วมให้แก่แฟน ๆ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ เรเซอร์ยังใช้แคมเปญ #GoGreenWithRazer ในรูปแบบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลก ซึ่งมุ่งเน้นที่การเสริมพลัง และกระตุ้นให้ชุมชนเกมเมอร์ได้มีส่วนร่วม และสนับสนุนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกด้วยการใช้ Sneki Snek มัสคอตด้านความยั่งยืนยอดฮิตของเรเซอร์ในการชี้นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

Razer

สืบเนื่องจากความสำเร็จอันล้นหลามของการจับมือเป็นพันธมิตรของเรเซอร์กับองค์กร Conservation International ทำให้เมื่อไม่นานมานี้ เรเซอร์ได้ตั้งเป้าหมายในการอนุรักษ์ต้นไม้จำนวน 1,000,000 ต้น ผ่านการจำหน่ายตุ๊กตา Sneki Snek และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

และเพื่อกระตุ้นการสนับสนุนจากแฟน ๆ เรเซอร์จะประกาศเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Sneki Snek เมื่ออนุรักษ์ต้นไม้ได้ทุก ๆ 250,000 ต้น โดยสินค้า Sneki Snek ทุกชิ้นที่จำหน่ายได้จะได้ร่วมปกป้องต้นไม้ 10 ต้น และสนับสนุนการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายใหม่ในการอนุรักษ์ต้นไม้ 1 ล้านต้น

องค์กร Conservation International ยังทำงานร่วมกับเรเซอร์เพื่อสร้างความมั่นคงในการปกป้องต้นไม้ในป่าหลายสิบแห่งทั่วโลก อาทิ คอสตาริกา เอกวาดอร์ ซูรินาม บราซิล มาดากัสกา อินโดนีเซีย และอีกมากมาย จวบจนปัจจุบัน เรเซอร์สามารถอนุรักษ์ต้นไม้ได้แล้วราว 170,000 ต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เพจแคมเปญ Sneki Snek

การลงทุนเพื่ออนาคตสีเขียว

Razer

ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามของเรเซอร์ในการส่งเสริมความยั่งยืนในหมู่เยาวชน กลุ่มมิลเลนเนียล และเจเนอเรชันแซด เรเซอร์จะให้การสนับสนุน และลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยจะเริ่มดำเนินการ zVentures ซึ่งเป็นหน่วยงานลงทุนของเรเซอร์

เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพและมอบอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ชุมชน เรเซอร์ยังจะใช้ระบบนิเวศงานที่โดดเด่นของบริษัททั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ เพื่อร่วมมือกับธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือ และตอบสนองความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการชุมชนสีเขียวของเรเซอร์ได้ ที่นี่ 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.