Schneider Electric ขยายศักยภาพ EcoStruxture™ Triconex™ Safety View

Schneider Electric

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ขยายศักยภาพ EcoStruxture™ Triconex™ Safety View ยกระดับความปลอดภัยสูงสุด…

Schneider Electric ขยายศักยภาพ EcoStruxtureTriconexSafety View

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ผู้นำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน ออก EcoStruxureTriconexSafety View ในเวอร์ชันปรับปรุงใหม่ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการระบบบายพาส และการส่งสัญญาณเตือนภัย

โดยเป็นระบบแรกของอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยสองด้าน ทั้งความปลอดภัยในการดำเนินงานและการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ระบบความปลอดภัยของกระบวนการในอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันเงื่อนไขการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงช่วยให้โรงงานมีการดำเนินงานที่ปลอดภัย

เช่นในบางครั้งจะทำการปิดระบบหากสภาวะการทำงานเริ่มไม่ปลอดภัย โดยเป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยปกป้องคน สินทรัพย์ การผลิต และสภาพแวดล้อม ดังนั้นระบบความปลอดภัยจึงต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระหว่างการดำเนินงานในทุกวัน จะมีอยู่หลายกรณีที่ต้องดำเนินการบายพาส หรือการแจ้งเตือนสำคัญ

เพื่อระงับเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเสี่ยงในการดำเนินการทั้งหมด รวมถึงความปลอดภัยของโรงงาน ทุกครั้งที่เกิดเรื่องดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของฟังก์ชั่นด้านการป้องกัน ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อคนในบริษัท รวมถึงการผลิต และผลกำไร

ระหว่างช่วงเวลาที่เกิดความเสี่ยงสูง ในการดำเนินการจำเป็นต้องทราบว่ามีการบายพาสส่วนไหน จากนั้นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกยกระดับขึ้น ด้วยการให้ความใส่ใจกับเงื่อนไขของกระบวนการสำคัญและการแจ้งเตือนที่ส่งผลถึงการผลิตและการสร้างกำไร โดย EcoStruxure Triconex Safety View ช่วยให้ผู้ดำเนินการมองเห็น

ทั้งสถานะของการบายพาสที่ส่งผลให้ความเสี่ยงในสถานที่ลดลง รวมถึงการแจ้งเตือนสำคัญเพื่อเร่งการดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงงานเมื่อเกิดความเสี่ยงสูง และเนื่องจากซอฟต์แวร์ได้รับการรับรองจาก TÜV Rheinland ซึ่งเป็น Security Level 1 (SL1) ที่บังคับการใช้งานสอดคล้องตาม IEC 6244342

และ Systematic Capability 3 (SC3) ซึ่งบังคับใช้งานตาม IEC 61508 สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยตาม Safety Integrity Level 3 (SIL3) เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการที่เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ การลดความเสี่ยง และการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในภาคน้ำมันและก๊าซ โรงงานกลั่น ปิโตรเคมี ภาคพลังงาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง มีอันตรายสูง

Schneider Electric

การบริหารความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยได้ดีขึ้น ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่เหนือชั้น

EcoStruxure Triconex Safety View ให้การบริหารจัดการระบบบายพาสได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ดีขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่คุกคามประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดั้งนั้น จึงเป็นส่วนที่ช่วยให้ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจดีขึ้นในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นผลิตผลที่ดีขึ้น ให้ผลกำไรมากขึ้น และให้ความยั่งยืนมากขึ้นเช่นกัน

ลูกค้าของเราต่างอยู่ภายใต้ความกดดันที่ต้องตัดลดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ต้องผลักดันให้ได้ผลกำไร และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ฮานี่ ฟูดา รองประธานฝ่ายสายผลิตภัณฑ์ด้านระบบ Process Automation ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ รวมถึงการช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจ และการดำเนินงานได้ดีขึ้นนั้น  บ่อยครั้งต้องนำกลยุทธ์ด้านดิจิทัลใหม่ ๆ และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ มาช่วยเพิ่มผลิตผล

เพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ และการดำเนินงาน แต่ไม่ว่าทิศทางด้านกลลยุทธ์จะเป็นอย่างไร และไม่ว่าจะอยู่ระหว่างจุดไหนของการปฏิรูปสู่ดิจิทัลก็ตาม ก็ห้ามละเลยเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินการ และเนื่องจาก EcoStruxure Triconex Safety View ช่วยให้ผู้ดูแลมีมุมมองแบบเรียลไทม์

เกี่ยวกับสภาวะการดำเนินการภายในโรงงาน จึงช่วยให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้มากขึ้น เร็วขึ้น ทั้งเรื่องของบุคลากร การผลิต และผลกำไร ซึ่งท้ายที่สุด EcoStruxure Triconex Safety View สามารถช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพความปลอดภัยได้สูงสุด ส่งผลให้เกิดการสร้างผลกำไรได้ดีขึ้น และให้ความยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาว

Schneider Electric

ให้ความสามารถในการมองเห็น ช่วยปรับปรุงอัพไทม์ การคืนทุน ต้นทุนการเป็นเจ้าของ ทุกอย่างดีขึ้น

เนื่องจาก EcoStruxure Triconex Safety View ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยปรับปรุงเรื่องอัพไทม์ ในขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม การดำเนินการ และการซ่อมบำรุง โดยให้ความสามารถในการวัดผลในส่วนการสร้างกำไรจากการดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งให้การคืนทุน และต้นทุนการเป็นเจ้าของได้เร็วขึ้น

สร้างศักยภาพให้กับผู้ดูแลห้องควบคุมเพื่อให้ตัดสินใจได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานที่ปลอดภัย โดย EcoStruxure Triconex Safety View ช่วยให้บริษัทต่างๆ บริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น และนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการดำเนินงานแล้ว ยังช่วยระบุเพื่อลด และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคตได้เช่นกัน

ด้วยความสามารถด้านดิจิทัลที่ล้ำหน้า รวมถึงความสามารถในการดึงข้อมูลการดำเนินงานออกมาเป็นข้อความได้แบบเรียลไทม์ EcoStruxure Triconex Safety View จึงให้มุมมองแบบเรียลไทม์ที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องความเสี่ยงที่มากับการเริ่มใช้ระบบ และการปิดระบบ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่กระบวนการสำคัญอื่น ๆ

โดยการช่วยให้ผู้ดำเนินงาน วิศวกรที่ดูแลการซ่อมบำรุง รวมถึงบุคลากรในโรงงานมีข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม จึงช่วยให้คนเหล่านี้นำพาโรงงานไปสู่สภาวะการดำเนินงานที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีระบบดิจิทัล IIoT ที่เกิดใหม่ อย่าง Triconex Safety View มอบโอกาสใหม่ให้กับบริษัทต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน และตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกต่อการทำงานด้วยแนวทางใหม่

“เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยสองด้าน และมีการตรวจสอบการทำงานอย่างเป็นอิสระ จึงทำให้ EcoStruxure Triconex Safety View ช่วยลดภาระด้านระบบวิศวกรรม ทำให้มั่นใจว่าโซลูชันการบายพาสเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ซึ่งการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน จึงเป็นโซลูชันในอุดมคติเนื่องจากสามารถให้แนวทางที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการการบายพาสได้หลายไซต์งาน ทำให้ไม่ต้องใช้ความพยายามด้านวิศวกรรมมากนักเมื่อต้องมีการปรับเปลี่ยนหรืออัพเดต และช่วยให้ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง และการสนับสนุนโดยรวมลดลง” ฮานี่ ฟูดา กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.