SDC โชว์ความสำเร็จเตรียมรับทรัพย์จากการให้บริการ DTRS กว่า 3 พันล้านบาท

SDC

บมจ.สามารถดิจิตอล (SDC) โชว์ความสำเร็จรับทรัพย์จากการให้บริการ DTRS มาก 3 พันล้านบาท หลัง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT เลือกใช้บริการ…

SDC โชว์ความสำเร็จเตรียมรับทรัพย์จากการให้บริการ DTRS กว่า 3 พันล้านบาท

SDC

บมจ.สามารถดิจิตอล หรือ SDC ได้รับหนังสือแจ้งจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ว่าบริษัทเป็นผู้ชนะการคัดเลือกในการเสนอราคาเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง สำหรับโครงการจัดหาวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย

สืบเนื่องจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้เซ็นสัญญาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร Digital Trunked Radio System หรือ DTRS เพื่อสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินกับ บมจ.โทรมคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT  ภายใต้อายุสัญญา 38 เดือน ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ล่าสุด บมจ.สามารถดิจิตอล หรือ SDC ได้รับหนังสือแจ้งจาก NT ว่าเป็นผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องลูกข่าย Digital Trunked Radio เพื่อนำไปใช้ให้บริการแก่กระทรวงมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้น  77,000 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 2,314 ล้านบาท

นอกเหนือจากนี้ ในฐานะผู้ให้บริการร่วม บริษัทยังจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการ Airtime  ตลอดอายุสัญญาอีกราว 1 พันล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมกว่า 3 พันล้านบาท ทั้งนี้ จะเริ่มให้บริการในเดือน เมษายน 2565

SDC
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สามารถดิจิตอล

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สามารถดิจิตอล เปิดเผยว่า ด้วยคุณสมบัติเด่นของ Digital Trunked Radio System (DTRS) ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานสื่อสารได้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่โครงข่ายการสื่อสารพื้นฐานเกิดความเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ระบบ DTRS สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำกัดจำนวน อีกทั้งยังสามารถรองรับการสื่อสารเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง เพราะสามารถตั้งรหัสป้องกันการดักฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเป็นระบบการสื่อสารที่ตอบโจทย์ ทั้งด้านความเสถียร และความมั่นคงปลอดภัย ให้แก่องค์กรภาครัฐ และเอกชนซึ่งมีเครือข่ายในการบริหารจัดการ และให้บริการอย่างกว้างขวางในฐานะพันธมิตรในการให้บริการ DTRS ร่วมกับ NT บริษัทมีความมั่นใจว่ามีโอกาสในการขยายฐานผู้ใช้บริการได้อีกจำนวนมากจากหน่วยงานราชการ

ที่ต้องติดต่อประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการดูแลและให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั้งธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติก นิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจธนาคารศูนย์กู้ภัย และหน่วยงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

“บริษัททุ่มเทอย่างมากในการให้บริการระบบสื่อสาร DTRS และมุ่งมั่นในการคัดสรร และนำเสนอเครื่องลูกข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับจากผู้ใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ประจำจากส่วนแบ่งค่าบริการ และการต่อยอดรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่ายอีกจำนวนมาก” วัฒน์ชัย กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.