SEAC ร่วมกับ RUN ส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill ผู้บริหาร นักวิจัยและบุคลากร

SEAC

SEAC ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย เพื่อการวิจัย (RUN) ส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill ผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร…

SEAC ร่วมกับ RUN ส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill ผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร

ครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ (กลาง) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย พร้อมด้วย นางอริญญา เถลิงศรี (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาค

SEAC

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill ให้กับผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร ในโครงการ YourNextU by SEAC เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนประเทศชาติ พัฒนา และยกระดับความสามารถ และคุณภาพการวิจัยไทย ให้เทียบเท่าระดับสากล ณ ห้อง The Capital ศูนย์พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) เมื่อเร็ว ๆ นี้

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.