สรุปเนื้อหางานสัมมนา ISS & SAP User Virtual Conference 2021 : ปลดล็อคกลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถ ให้พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล แบบไร้รอยต่อ

ISS & SAP User Virtual Conference 2021

สรุปเนื้อหาความท้าทาย และแนวทางการใช้เทคโนโลยี ที่ทำให้การแปลงทรัพยากรข้อมูลภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ จากงาน ISS & SAP User Virtual Conference 2021…

สรุปเนื้อหางานสัมมนา ISS & SAP User Virtual Conference 2021 : ปลดล็อคกลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถ ให้พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล แบบไร้รอยต่อ

ธุรกิจในปัจจุบันนั้นประสบกับความท้าทายจากเทคโนโลยี ได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้การแปลงทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ภายในองค์กร จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์จากข้อมูล และพลักดันให้เกิด Digital Core ที่ทรงประสิทธิภาพ และช่วยเร่งให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนนำหน้าคู่แข่งไปได้อย่างรวดเร็ว

ISS & SAP User Virtual Conference 2021

ISS Consulting (Thailand) Ltd. จับมือกับ SAP Thailand จัดงาน ISS & SAP User Virtual Conference 2021” เป็นครั้งที่ 6 ในธีม Rise With SAP : The Journey Through Your Business Transformation ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Virtual Event ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก SAP กับการนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

ISS & SAP User Virtual Conference 2021
วิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)

วิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว แต่การแข่งขันทางธุรกิจกลับไม่ได้ลดลงไปตาม ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน และนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ด้วยกระแสการทำ Digital Transformation ที่กำลังเติบโต แผนกต่าง ๆ ของแต่ละธุรกิจเองก็ต้องมองหาหนทางในการเปลี่ยนแปลง

เพื่อเตรียมต่อยอดไปสู่การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือนำข้อมูลวิเคราะห์ และสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ในอนาคต เพื่อสร้างความได้เปรียบในทุกด้านที่สามารถทำได้ และดำเนินการได้อย่างยั่งยืนมั่นคง และสร้าง Digital Core ซึ่งเป็น สิ่งที่ธุรกิจควรให้ความสนใจ และให้ความสำคัญ (Core Business)

ด้วยเหตุนี้ ISS Consulting (Thailand) Ltd. จึงได้จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และประสบการณ์แก่บริษัทในภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้งาน SAP อยู่แล้ว และธุรกิจที่กำลังสนใจจะเริ่มต้นใช้งาน SAP ผ่านการนำเสนอตัวระบบ ERP ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกเซ้กเม้นต์

และช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวข้ามไปสู่การเป็น Intelligent Enterprise ซึ่งประกอบไปด้วย SAP S/4HANA ที่สามารถปรับใช้กับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ เช่น ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับขนาดขององค์กร และงบประมาณในการลงทุน และรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูงมากได้อย่างคล่องตัวในทุกช่องทาง หรือทุก Platform ที่องค์กรใช้งาน,

SAP Business By Design ที่ทำงานบน Cloud ที่มีมาตรฐาน และ Deploy ระบบแบบให้มี High Availability ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ยังช่วยให้สามารถประมวลผลธุรกรรม และการวิเคราะห์บนแพลตฟอร์มเดียวที่จะช่วยลดความล่าช้า และการไร้ประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน และระบบทางธุรกิจ พร้อมช่วยรวบรวมข้อมูล

และประเมินข้อมูลทั่วไปขององค์กร รวมถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องการการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วฉับไว เนื่องจาก SAP Business By Design นั้นมีการวางกระบวนการการทำงานสำหรับธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมให้พร้อมใช้งานได้ทันทีตาม Best Practice

ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของ SAP ที่สั่งสมมา ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการการทำธุรกิจที่จะได้นำมาปรับใช้นี้เป็นกระบวนการที่ดี และมีมาตรฐานในระดับเดียวกับธุรกิจระดับโลก และสุดท้ายคือบริการ SAP Business One หรือ SAP B1 ที่เป็นซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง

ที่ช่วยจัดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน และฟังก์ชั่นใช้งานง่าย มีแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้จากทุกที่ และตลอดเวลา ทำให้ไม่มีข้อจำกัด ในการปรับ ขยายได้ตามการใช้งานได้ตามความเหมาะสมในทุกอุปกรณ์ที่องค์กรธุรกิจจำเป็นจะต้องใช้

และนำไปต่อยอดในการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แก่ผู้บริโภค (Customer Experience) สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเพื่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2B2C)

การทำธุรกิจในยุค New Normal ต้องยืดหยุ่น และเชื่อมต่อข้อมูลรวดเร็วมากขึ้น

ISS & SAP User Virtual Conference 2021
เอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า

เอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า กล่าวว่า ในช่วงเวลานี้ การเปิดรับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ และทำความคุ้นเคย จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล เพื่อฝ่าวิกฤติไปให้ได้ ไม่ใช่เพื่อรอด แต่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภาคธุรกิจจำเป็นต้องนำเอาประสบการณ์จากสถานการณ์โควิด19 มาสร้างโอกาส เปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional) เข้าสู่วิถีดิจิทัลอย่างเต็มตัว

ในยุคนิว นอร์มอล (New Normal) เมื่อการทำงานมีลักษณะที่ยืดหยุ่นมากขึ้น SAP มีโซลูชันที่หลากหลายทำให้พนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ด้วยการมุ่งความสนใจไปที่ ลูกค้าของธุรกิจ พนักงาน ประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน

รวมถึงบริษัทคู่ค้าที่แข็งแกร่ง จะช่วยสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้ดำเนินการไปได้อย่างยาวนานขึ้น ในส่วนของการจัดการข้อมูล สิ่งที่ควรทำในเวลานี้คือการนำระบบคลาวด์เข้ามาใช้สำหรับการนำเข้าส่งออกข้อมูล ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้าจำนวนมากเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และที่สำคัญคือการเสริมกลยุทธ์ที่เข้าไปดูแลทั้งลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ จากการอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ตรงจุด จะเข้าไปช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ต่อไปในอนาคต

ISS & SAP User Virtual Conference 2021

และในปี 2021 นี้ แม้ว่าจะไม่สามารถจัดงานไปตามปกติ เนื่องจากการแพร่ระบาทของโคโรนาไวรัส (COVID-19) แต่ ISS ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประสบการณ์แก่บริษัทในภาคธุรกิจต่าง ๆเพื่ออัพเดทการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้รวมถึงแนวคิดจากประสบการณ์ใช้งานจริงไปปรับใช้ ซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่

Digital Core Experience : เพิ่มขีดความสามารถองค์กรพร้อมก้าวสู่ความยั่งยืนด้วยระบบ ERP ใหม่

อัปเดตข้อมูล SAP S/4HANA และความสามารถใหม่ ๆ ของระบบ ERP เจเนเรชั่นใหม่ของ SAP Business Suite ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่น สามารถประมวลผลได้รวดเร็วแบบ RealTime และยังสามารถเชื่อมต่อธุรกิจกับโลกดิจิทัลด้วย IoT, Machine Learning หรือ Blockchain

นอกจากนั้น SAP S/4HANA ยังสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ OnPremise หรือ Cloud โดยสามารถวางแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าให้ด้วย ผ่านกระบวนการหรือแบบจำลองที่ให้ไว้ในระบบเพื่อช่วยในการสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการในบริษัทของคุณเพื่อการขับเคลื่อนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน

กระบวนการมาตรฐานยังช่วยลดเวลาในการวางระบบ ERP ลงอย่างมาก และยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงด้วย และเมื่อ SAP HANA® Data Management Suite ซึ่งเป็นโซลูชั่นการจัดการข้อมูลครบวงจรที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ

สามารถเปลี่ยนการกระจัดกระจายของข้อมูลให้เป็นมูลค่าทางธุรกิจ ทำให้สามารถมองเห็นและควบคุมข้อมูล นำไปปรับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงด้านประสบการณ์การให้บริการลูกค้า (field-service customer experience) ได้

อีกทั้ง RISE with SAP ยังมาพร้อมระบบ subscription หรือการสมัครสมาชิก โดยมีระบบกลางที่บริหารข้อตกลงระดับการให้บริการ (service-level agreement) การปฏิบัติการและกิจกรรมสนับสนุน แนวทางการบริหารจัดการแบบองค์รวมโดยเป็นโซลูชั่นที่ถูกออกแบบมาให้มีเครื่องมือวิเคราะห์

และออกแบบกระบวนการจัดการทรัพยากร, บริการการเก็บรักษาข้อมูลบนคลาวด์, ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ ที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับการทำงานของแต่ละองค์กรได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใดหรืออุตสาหกรรมใดก็ตาม  

โดยสามารถติดตั้งระบบให้รวมอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจได้ ผ่านการเชื่อมต่อโดยตรงกับขั้นตอนการทำงานของ SAP, โซลูชั่น Robotic Process Automation (RPA) และบริกาArtificial Intelligence (AI) อื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังช่วยดูแลความปลอดภัยด้านไอทีให้กับองค์กร ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมี SAP Business By Design ซอฟต์แวร์บริหารจัดการภายในองค์กรที่รองรับการเชื่อมต่อในลักษณะของ Hybrid Cloud ทำให้สามารถวิเคราะห์บนแพลตฟอร์มเดียว ช่วยลดความล่าช้า และการไร้ประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน และระบบทางธุรกิจ พร้อมช่วยรวบรวมข้อมูล

และประเมินข้อมูลทั่วไปขององค์กร รวมถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องการการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วฉับไว พร้อมแนะนำการเพิ่มยอดการซื้อ และทางเลือกอื่น ๆ ให้กับองค์กรได้ผลักดันการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Industry Solution : เรียนรู้จากความสำเร็จจากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปยกระดับองค์กร

นำเสนอประสบการณ์ทำ Digital Transformation ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานโซลูชั่นที่เหมาะสมด้วย SAP Solution for Manufacturing Discrete ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต จนถึงในภาคค้าปลีก และค้าส่ง และช่วยพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมการทำตลาดให้ครอบคลุมทั้ง B2B และ B2C

ด้วยการที่มี SAP Solution for Wholesale and Retail ทำให้การต่อเชื่อมข้อมูลข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็วจากระบบ ณ จุดขาย ส่งผลให้สนับสนุนและช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถดูแล และเล็งเห็นความต้องการท้องถิ่น และตอบสนองการเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

อีกทั้งช่วยทำให้การเชื่อมต่อระบบกับขั้นตอนทั้งหมดในส่วนการกำหนดราคา การสต๊อกสินค้าทำได้ดีขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมา ISS ได้เข้าไปติดตั้งระบบให้ภาคสาธารณสุข ที่อยู่ใน Healthcare Industry เพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ของการแพร่ระบาทของโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยการใช้ระบบ ERP จาก SAP

ช่วยควบคุมการทำงานของโรงพยาบาลให้สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลการทำงานภายในแต่ละแผนก ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เข้าสู่ระบบ ERP ทำให้สร้างสรรค์บริการใหม่ สร้างผลลัพธ์ในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพในการรักษา และการให้บริการ ให้เติบโต ก้าวทันการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี

และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้แพทย์สามารถตรวจเช็คสุขภาพ และส่งข้อมูลในการรักษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้แพทย์สามารถติดตามผลการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็จะมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่าการรักษาแบบเดิม

อีกหนึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการยกระดับภาคการศึกษา การเรียนการสอนของการบริหารจัดการสถานศึกษาในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต  ด้วยการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาแบบครบวงจร (SAP Student Lifecycle Solution) ตั้งแต่การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา, การลงทะเบียนเรียน,

การสอบและวัดผล, การออกเกรด, การแนะแนวการศึกษา, การสนับสนุนทุนการศึกษา ไปจนถึงการจบการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการ บุคคลากร ทั้งนักเรียนนักศึกษา หรืออาจารย์ ผู้บรรยาย อย่างครอบคลุมทุกส่วนงาน

Intelligent Enterprise Solution : เพิ่มพลัง การทำงานจากภายใน พร้อมก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะ

แนะนำการใช้งานโซลูชั่นอย่าง SAP Success Factors ซึ่งเป็นระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมทั้งการจ้างงาน เงินเดือนพนักงาน ช่วยให้การสรรหาพนักงานมาเติมช่องว่างในแผนกต่าง ๆ ทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยองค์กรเข้าใจความต้องการของพนักงาน ทำให้องค์กรได้รู้จักกับพนักงานของของตนเองมากขึ้น

ซึ่งจะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรภายในองค์กร และสร้างให้เกิดกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องไม่หยุดชะงักได้ อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจถึงประสบการณ์ที่มอบให้กับลูกค้า และองค์กรทั้งในปัจจุบัน และอนาคต บริหารความผูกพันกับลูกค้าผู้บริโภค ประสานความสัมพันธ์ภายในองค์กร และพัฒนาแบรนด์ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น

และด้วย SAP Ariba โซลูชันเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อให้เป็นดิจิทัล ทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการขั้นตอนการจัดซื้อของตนเองได้ทั้งหมด พร้อม ๆ ไปกับความคุมการใช้จ่าย การจัดหาแหล่งสินค้าใหม่ สามารถค้นหา เชื่อมต่อ และร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจต่าง ๆ ผ่านดิจิทัล มาร์เก็ตเพลสหลักเพียงหนึ่งเดียว

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ และสร้างระบบซัพพลายเชนให้แข็งแรงมากขึ้น และสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน CRM นั้น SAP Customer Experience จะช่วยให้เข้าใจลูกค้า สร้างประสบการณ์ร่วมได้มากขึ้น จนถึงการนำโซลูชั่น SAP Qualtrics ในการทำแบบสำรวจ ช่วยวิเคราะห์ และต่อยอดข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

แบบเรียลไทม์ และรายงานผล และ SAP Litmos มาช่วยจัดการการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ของพนักงานในองค์กรผ่านระบบเวอร์ชวลเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้  ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองการทำงานของพนักงาน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุด

Innovation Experience : ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อที่ส่งมอบประสบการณ์สุดล้ำ

ในส่วนนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการนำระบบ SAP iRPA (Intelligent Robotics Process Automation) และ SAP Intelligent RPA ซึ่งเป็น Software as a Service และ Cloud Solutions ด้วยการสร้าง Bot เพื่อนำมาใช้ทำงานซ้ำ ๆ บนระบบ Business Application แทนพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูล,

การป้อนข้อมูลจากระบบ Application หนึ่งไปยังอีก Application หนึ่ง, การดึงข้อมูลบางส่วนจากเอกสารมาใส่ในระบบฐานข้อมูล ทำให้สามารถช่วยแก้ Pain Point ในธุรกิจ ไม่ว่าจะนำไปใช้งานเพื่อตรวจสอบ หรือเก็บข้อมูล ร่วมถึงไปใช้ในงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตของอุตสาหกรรม ก็ได้

เสริมด้วยการนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย eTax Invoice & eReceipt และ eWithholding Tax ที่ปัจจุบันใช้งานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น และช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับกรมสรรพากร หรือระบบภายนอกได้ทันที จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน SAP Analytics Cloud

ในการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีหน่วยงานย่อยแค่ไหนก็สามารถดึงข้อมูลมา มาแสดงผลเป็นรายงานให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ นอกจากนี้ยังมี SAP Concur โซลูชั่นที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในธุรกิจต่าง ๆ ผ่านระบบคลาวด์

รวมถึงบริหารจัดการด้านการออก Invoice เพื่อให้การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของพนักงานแต่ละคนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า จนสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SAP Business One Solution : เชื่อมโยงทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อเห็นภาพรวมธุรกิจ

แนะนำเวอร์ชันล่าสุด ของ SAP Business One Solution (SAP B1) ระบบที่ช่วยจัดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Administration, Accounting, Inventory, Sales & Service, Purchasing ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็น ภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน

และสามารถควบคุมทุกกระบวนการทำงาน ที่เกิดขึ้นสามารถให้ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่สามารถเข้าถึงได้ทันที และง่ายดายจากทุกแผนกทั่วทั้งองค์กร เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งในสำนักงาน หรือบนระบบคลาวด์ รวมถึงอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ

อีกทั้งรองรับทำงานได้ทั้งแพลทฟอร์ม SAP HANA® และ Microsoft SQL รวมการทำงานในด้านต่าง ๆ ที่แต่ละธุรกิจต้องการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นใช้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า, การเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า, รวบรวมข้อมูลการขายสินค้าทั้งหมด, การตรวจสอบราคาซื้อสินค้าย้อนหลัง,

การตรวจสอบจำนวนสินค้าที่อยู่ในบริษัทได้แบบ Real Time, การคำนวณต้นทุนการผลิตที่ชัดเจน, การจัดลำดับการผลิตสินค้า, ความสามารถในรองรับระบบบัญชี และภาษีแบบ ETax ด้านรายจ่าย, การเบิกอย่างเป็นระบบ และการรับประกันสินค้าที่ชัดเจน

ด้วย SAP Concur ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ช่วยจัดการค่าใช้จ่ายของพนักงานในองค์กรที่รองรับเวอร์ชันภาษาไทยแล้วทำให้ HR หรือ Accounting สามารถอนุมัติการใช้จ่ายได้สะดวกง่ายดายมากขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และ SMEs ที่สนใจนำระบบ ERP เข้าไปช่วยให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง และมีข้อมูลในการตัดสินใจ

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเติบโตในอนาคต รวมถึงลูกค้าที่ใช้ ERP อยู่แล้วว่าจะสามารถเชื่อมโยงระบบเข้ามาอย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถ Connect เข้ากับ Technology ใหม่ ๆ เช่น Cloud Technology, Internet of Things, Mobile Technology รวมไปถึงการทำ Data Analytics ได้อีกด้วย

SAP Business One ไม่เพียงทำให้องค์กรขนาดกลางสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ แต่ยังช่วยแม้แต่กับธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเลือกเครื่องมือเฉพาะส่วนของการทำงานแ ละการดำเนินงานเฉพาะอุตสาหกรรมของได้ เช่น สินค้าอุปโภค และบริโภค การกระจายสินค้า การขายส่ง ธุรกิจค้าปลีก เครื่องจักร และส่วนประกอบด้านการผลิต

ปฏิวัติองค์กร สู่การทำงานยุคดิจิทัลในอนาคต Go Beyond to Future

ISS & SAP User Virtual Conference 2021

นอกจากนี้ภายในงาน ISS & SAP User Virtual Conference 2021 ในครั้งนี้ ในช่วง Panel Discussion ทาง ISS ได้รับเกียรติจากลูกค้าของบริษัทฯ กว่า 15 บริษัท ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ SAP ในโซลูชั่นต่าง ๆ กับการขึ้นระบบรวมทั้งแนวคิด และมุมมองในการติดตั้ง

และใช้ระบบ SAP ที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ และ IT Plan ในอนาคตของแต่ละบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ SAP S/4HANA เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที (IT Infrastructure) รวมถึงการยกระดับ SAP ECC 6.0 ขึ้น ให้ระบบไม่เกิด Downtime

รองรับการเปลี่ยนระบบจากผู้ให้บริการรายอื่น และรองรับการทำงานของระบบหลังบ้าน รวมถึง SAP Business ByDesign ที่มีฟังก์ชั่นครอบคลุมทุกธุรกิจ ช่วยให้การบริหารจัดการให้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งผลสำเร็จการใช้ SAP C/4HANA เข้ามาช่วยสร้าง Customer Experience ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ดีขึ้น

และการบริการหลังบ้านอย่าง Help desk support  ที่ดีทำให้ธุรกิจไม่สะดุด จนสามารถสร้างการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถติดตามบทสัมภาษณ์ได้ที่ลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=3O9EGhk6e3g

ISS & SAP User Virtual Conference 2021

สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ SME ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลือกใช้ SAP Business One เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต โดยหลังจากที่ติดตั้งระบบ ทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนการต้นทุนการสั่งซื้อ มีความชัดเจน และวางแผนได้ดีขึ้น

และช่วยให้บุคลากรสามารถไปทำงานได้อย่างเรียลไทม์ เพิ่มขีดความสามารถให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงอรรถประโยชน์ของการนำ Solution Add on เข้ามาเสริมศักยภาพการแข่งขันดันธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน

สามารถติดตามบทสัมภาษณ์ได้ที่ลิงค์นี้  https://www.youtube.com/watch?v=xzqJqLkkqlc

บริหารธุรกิจด้วย โซลูชั่น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มกำไร

ISS & SAP User Virtual Conference 2021

ในการนำเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าจากการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหัวใจของดิจิทัลในวงการธุรกิจคงหนีไม่พ้น คุณค่าแห่งประสบการณ์ของลูกค้า หลายองค์กรในปัจจุบันก็เน้นไปที่เรื่องนี้มากขึ้น

เพราะยิ่งสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้าได้มากเท่าไร ความผูกพันระหว่างองค์กร (หรือแบรนด์) กับ ลูกค้าก็ยิ่งมีมากขึ้น นำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นการให้ความสำคัญกับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้หลากหลาย จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถจัดการทรัพยากรภายในองค์กร

และก้าวสู่การทำ Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ เช่น  งานทางด้านการขายที่สามารถเพิ่มยอดขายให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น งานทางด้านการผลิตที่สามารถควบคุมการผลิตได้, ระบบการเงินที่สะดวกสบาย, ระบบจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ, ระบบกระจายสินค้าที่สามารถควบคุมการจัดส่งได้เป็นอย่างดี และ ยังให้ความสะดวกในการบริหาร และการจัดการที่อัตโนมัติ ฯลฯ

“วันนี้องค์กรธุรกิจอาจจะสามารถวาง Digital Core ของตัวเองได้แล้ว แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว องค์กรอาจจะต้องให้ความสำคัญของเรื่อง Customer Experience และ Employee Experience ด้วย พร้อมกับนำเอาเครื่องมือทางด้าน Innovation เข้ามาประกอบ

เพื่อบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดสู่โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่มีได้ ซึ่งทาง SAP นั้นก็ได้มีโซลูชั่นเพื่อรองรับความต้องการลักษณะนี้พร้อมอยู่แล้ว และยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ ERP ของ SAP ได้เป็นอย่างดี

วันนี้หากธุรกิจที่มองหาการเติบโตในอนาคต แต่รากฐานของธุรกิจไม่แข็งแรง และไม่สนใจว่าเทรนด์ของเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างไร ธุรกิจเหล่านั้นก็จะไม่อาจต่อยอดด้วยเทคโนโลยีเหล่านั้นได้เลย” คุณวิศิษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ ISS Consulting พร้อมที่ให้คำปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจองค์กรที่สนใจในโซลูชั่นทั้งหมดให้สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายดายขึ้น เนื่องจากมีทีมงานที่มีทั้งประสบการณ์ทางธุรกิจ และความรู้เชิงเทคนิคในการให้คำปรึกษา และการให้บริการครบวงจรตั้งแต่การเริ่มต้นขึ้นระบบไปจนถึงการดูแลรักษาต่อเนื่องในระยะยาว

เกี่ยวกับ ISS Consulting (Thailand) Ltd.

ISS & SAP User Virtual Conference 2021

บริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd. ภายใต้กลุ่ม บริษัท NTT DATA ผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก และเป็นผู้นำทางด้าน Digital Transformation และเป็นสมาชิก SAP Global Partner ที่พร้อมคำปรึกษา และบริการด้านการออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโซลูชัน SAP Solution และ IT Solution อื่น ๆ ให้กับลูกค้าในประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ

ISS & SAP User Virtual Conference 2021

สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรึกษาด้านโซลูชั่น SAP เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรให้ดีขึ้น ISS Consulting พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ ติดต่อได้ที่ โทร 02 237 05553 หรือติดตาม ISS Consulting (Thailand) ได้ที่ www.issconsulting.co.th, www.facebook.com/ISSConsultingthailand, www.instagram.com/issconsulting.th/?hl=en หรือ www.youtube.com/channel/UCeylAi68j5fQ4HNkLV_Vggw

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.