TDCX เผยผลสำรวจ SMEs ไทย เลือกใช้ผู้ใหบริการเทคโนโลยีภายนอกองค์กร

TDCX

ทีดีซีเอ็กซ์ (TDCX) เผยผลสำรวจ ชี้…วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ไทย เลือกใช้ผู้ใหบริการเทคโนโลยีภายนอกองค์กร…

highlight

  • 80% ของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยวางแผนสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ในอีก 2 ปีข้างหน้า
  • กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเซียน เห็นคุณค่าในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีภายนอกเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ

TDCX เผยผลสำรวจ SMEs ไทย เลือกใช้ผู้ใหบริการเทคโนโลยีภายนอกองค์กร

ทีดีซีเอ็กซ์ (TDCX) เผยผลสำรวจล่าสุด ระบุกลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี (SMEs) ในประเทศไทยตั้งเป้าในการเลือกใช้งานผู้ให้บริการเทคโนโลยีนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นในการเข้าสู่ดิจิทัลให้เร็วยิ่งขึ้น โดยธุรกิจเหล่านี้กำลังมองหาผู้ให้บริการเทคโนโลยี

เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์, ซิสเต็มส์ อินทิเกรเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ

TDCX

รายงานผลสำรวจของ ทีดีซีเอ็กซ์ ในหัวข้อ กลุ่มเอสเอ็มอีในอาเซียน : ธุรกิจขนาดเล็ก กับโอกาสทองของผู้ให้บริการเทคโนโลยี (ASEAN SMEs: Small Business, Big Opportunity for Tech Providers) มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีทั่วโลกเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วอาเซียน รวมถึงประเทศไทย ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการมีการเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และความคาดหวังของกลุ่มเอสเอ็มอีที่มีต่อผู้ให้บริการเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า 69% ของ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางสู่ดิจิทัลหรือเปลี่ยนฟังก์ชันในธุรกิจให้เป็นดิจิทัลเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอาเซียนที่ประมาณ 70%

กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการทำระบบดิจิทัล และกำลังดำเนินการเพื่อลดช่องว่างนั้น ผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่ธุรกิจเหล่านี้ให้ความสำคัญสูงสุดในระยะ 2 ปีข้างหน้า คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรม และเพื่อที่จะสนับสนุนการผลักดันสู่ระบบดิจิทัล

กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย กำลังมองหาการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะด้านเทคนิคที่แข็งแกร่ง (75%) มีความรู้ในอุตสาหกรรม (62%) และมีระยะเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว (57%)

TDCX

มิสเตอร์ ลอเรนท์  จูนิค ซีอีโอของ ทีดีซีเอ็กซ์ กล่าวว่า หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการก้าวไปสู่ดิจิทัล สิ่งที่เคยเป็นของ น่ามี ตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่ ต้องมี และ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กำลังชดเชยเวลาที่เสียไป

ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการเทคโนโลยี ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีจะมีส่วนร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล

ข้อบ่งชี้สำคัญในตลาดอาเซียน 

กลุ่มเอสเอ็มอีในอาเซียนมุ่งลงทุนครั้งใหญ่ด้านดิจิทัล

กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ต้องการปรับปรุงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และนวัตกรรม และยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านดิจิทัล เช่น การขายและการตลาด ระบบบริหารการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (72%) และเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมสู่อีคอมเมิร์ซ (64%) ภายในอีก 2 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเหล่านี้ยังคงต่อสู้กับความท้าทายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านการให้คำแนะนำ และให้การปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไปใช้งานจริง (69%) โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนทักษะ หรือเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน (68%) การเข้าถึงความรู้และความเชี่ยวชาญ (62%) ตลอดจนการมีสายสัมพันธ์กับผู้ให้บริการที่เหมาะสม (57%)

TDCX

สร้างการเติบโตไปด้วยกัน

ในขณะที่กลุ่มเอสเอ็มอีที่แข็งแรงได้มีการพัฒนาระบบดิจิทัลไประดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังต้องเผชิญกับความซับซ้อน และการจัดการที่ยากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเซียนเปิดรับผู้ให้บริการเทคโนโลยีจากภายนอกมากขึ้น เพื่อช่วยจัดการงานบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

จากการสำรวจ 5 ประเทศในอาเซียน พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มากกว่า 84% เห็นคุณค่าในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีภายนอก โดย 2 อันดับแรก ที่กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเซียนใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนจากภายนอก คือ ความต้องการด้านการตลาดดิจิทัล แลการฝึกอบรมพนักงาน

จุดนี้ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของอาเซียนกำลังให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ และสร้างความมั่นใจว่าพนักงานมีทักษะที่เหมาะสมในการปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลในอนาคต ขณะที่ ในด้านการดำเนินงาน ยังคงมีโอกาสอีกมากสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอาเซียน

ที่จะขอให้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีช่วยเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน ตัวอย่างเช่น ในด้านการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน มี กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพียง 1 ใน 4 ของอาเซียน (25%) ที่ใช้ประโยชน์จากโซลูชันภายนอกเพื่อให้บริการดังกล่าว

TDCX

เอสเอ็มอีในอาเซียน แสวงหาผู้ให้บริการเทคโนโลยี ตอบโจทย์ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ในการให้บริการธุรกิจเอสเอ็มอีในอาเซียน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีจำเป็นต้องติดตามสิ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการ มีความข้าใจประเด็นปัญหาและจุดอ่อนของธุรกิจของเอสเอ็มอี ตามรายงานของ ทีดีซีเอ็กซ์ พบว่ามากกว่า 4 ใน 5 (82%) ของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอาเซียนที่ทำแบบสำรวจ

แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนผู้ให้บริการ โดยปัจจัย 3 อันดับแรก ที่ผลักดันการเปิดรับผู้ให้บริการรายใหม่นี้ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ดีกว่า (71%) ตอบสนองการดูแลลูกค้าได้มากกว่า (68%) และการกำหนดราคาที่ดีกว่า (45%)  ความจำเป็นในการสนับสนุนลูกค้าที่ดีขึ้นได้รับการเน้นย้ำโดยกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อาเซียน

ซึ่งจากการสำรวจยังพบอีกว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของลูกค้าเป็นสาเหตุหลัก 2 ประการ ที่อยู่เบื้องหลังความไม่พอใจต่อผู้ให้บริการเทคโนโลยีรายเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเร็วในการตอบกลับลูกค้า (74%) และมีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของลูกค้า (64%)

TDCX

ระเบียบวิธีวิจัย

รายงาน กลุ่มเอสเอ็มอีในอาเซียน : ธุรกิจขนาดเล็ก กับโอกาสทองของผู้ให้บริการเทคโนโลยี (ASEAN SMEs: Small Business, Big Opportunity for Tech Providers) ของ ทีดีซีเอ็กซ์ จัดทำโดย Intuit Research ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2565

เพื่อทำความเข้าใจความคิดของ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวม 750 ราย ใน 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และไทย โดยแต่ละประเทศมีจำนวนผู้เข้าร่วมเท่า ๆ กัน

TDCX

*ดาวน์โหลดรายงาน “กลุ่มเอสเอ็มอีในอาเซียน : ธุรกิจขนาดเล็ก กับโอกาสทองของผู้ให้บริการเทคโนโลยี” ได้ ที่นี่

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.