Thailand Post ส่งของสด-สินค้าเกษตร ผ่านรถควบคุมอุณหภูมิในช่วง COVID-19

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ส่งของสด-สินค้าเกษตร ผ่านรถควบคุมอุณหภูมิในช่วง COVID-19 ให้คนขายได้ขาย คนซื้อได้ซื้อ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน…

highlight

  • ไปรษณีย์ไทย เดินหน้าพัฒนารถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และของสดให้สามารถคงความสดใหม่ และคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง พร้อมช่วยคนไทยในช่วง COVID-19
  • นำร่องบริการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภท เช่น แหนมเนือง และหมูยอของ จ.อุดรธานี ไก่ย่างเขาสวนกวางของ จ.ขอนแก่น พุทรานมสด จ.กาฬสินธุ์  และคาดว่าจะให้บริการครบทุกจังหวัดในปี 2564  

Thailand Post ส่งของสด-สินค้าเกษตร ผ่านรถควบคุมอุณหภูมิในช่วง COVID19

Thailand Post

กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคมักจะมีการสั่งซื้อและฝากส่งสินค้าประเภทอาหารแห้ง อาหารสด และอาหารแปรรูปกันเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจในด้านดังกล่าว ไปรษณีย์ไทยจึงได้พัฒนาระบบขนส่งผ่านรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิที่มีศักยภาพในการควบคุมอุณหภูมิได้ถึง -18 องศาเซลเซียส เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และของสดให้สามารถคงความสดใหม่

Thailand Post
กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

และคงคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งศูนย์กระจายสินค้าของไปรษณีย์ไทย 15 จุด ในปัจจุบันได้เริ่มใช้รถควบคุมอุณหภูมิแล้ว เช่น การบริการขนส่งสินค้าประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และของสดต่างๆ โดยนำร่องที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และให้บริการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภทแล้ว

เช่น แหนมเนืองและหมูยอของ จ.อุดรธานี ไก่ย่างเขาสวนกวางของ จ.ขอนแก่น รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร เช่น พุทรานมสดของ จ.กาฬสินธุ์ ส้มเขียวหวานของ จ.แพร่ ส้มสายน้ำผึ้งของ จ.เชียงใหม่ และอาหารทะเล เช่น ปลากระพงขาว กุ้ง เนื้อ จากแพลตฟอร์ม ohlalashopping

Thailand Post

ในการพัฒนารถขนส่งควบคุมอุณหภูมิเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่เพียงสร้างมิติใหม่ หรือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับบริการของไปรษณีย์เท่านั้น แต่เป็นการอาศัยประสบการณ์ในด้านการขนส่งของไปรษณีย์ และเครือข่ายที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

โดยยังจะมีประโยชน์อย่างมากในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงเกษตรกรที่มีการเพาะปลูก และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยวที่ส่วนใหญ่มักจะมีผัก ผลไม้ และพืชพรรณชนิดอื่น ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคออกมาเป็นจำนวนมาก รวมถึงการขนส่งของสดที่เป็นเนื้อสัตว์จากต้นทางไปสู่ปลายทาง

Thailand Post

ทั้งนี้ เมื่อสินค้าต่าง ๆ มีคุณภาพ ก็จะเกิดการลดต้นทุนค่าขนส่งของผู้ประกอบการ ช่วยในเรื่องของการเพิ่มรายได้ และนำไปสู่การเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ ในส่วนของผู้รับสินค้าเองก็จะเกิดความพึงพอใจและได้มีโอกาสในการเข้าถึงการซื้อสินค้าที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้มากขึ้นอีกด้วย

สำหรับการดำเนินธุรกิจของไปรษณีย์ไทยในช่วงปี 2564 นี้ นอกจากจะมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรด้านการสื่อสารและขนส่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังมุ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนต่างๆ ในสังคม รวมถึงวางเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความสุขให้กับคนไทย

การร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน เพื่อต่อยอดศักยภาพต่าง ๆ ที่แต่ละองค์กรมีร่วมกัน พร้อมทั้งจะมีโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสังคมออกมาอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.