Thailand Post กำหนดอัตราค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศใหม่

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) แจ้งอัตราค่าบริการใหม่ไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศพร้อมยกมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานโลก ที่ต้องการความปลอดภัยทุกปลายทางทั่วโลก…

highlight

  • ไปรษณีย์ไทยแจ้งอัตราค่าบริการใหม่ การส่งจดหมาย ของตีพิมพ์ ไปรษณียบัตร พัสดุย่อยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ทั้งขนส่งทางภาคพื้น ทางอากาศราคาประหยัดและทางอากาศไปต่างประเทศ เพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วโลก และสามารถทำให้การไปรษณีย์แต่ละประเทศสามารถควบคุมมาตรฐานการจัดส่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนบริการระหว่างประเทศอื่น ๆ อาทิ Courier Post  EMS World  Logispost World  ePacket  ฯลฯ ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

Thailand Post กำหนดอัตราค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศใหม่

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 22 ปี ไปรษณีย์ไทยยังคงอัตราค่าบริการและรูปแบบการให้บริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมจดหมาย ของตีพิมพ์ ไปรษณียบัตร พัสดุย่อยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม

ทั้งขนส่งทางภาคพื้น ทางอากาศราคาประหยัด และทางอากาศ โดยไม่ได้เรียกเก็บเพิ่มจากผู้ใช้บริการแม้ต้นทุนจากประเทศปลายทางจะเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อช่วยให้การส่งเอกสาร สิ่งของหรือสินค้าไปต่างประเทศเป็นไปตามมาตรฐานทั่วโลก

Thailand Post
ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ ซึ่งทุกการปรับเปลี่ยนไปรษณีย์ไทยคำนึงถึงผลกระทบของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้รับหน้าที่ส่งมอบความสุขความห่วงใยจากคนไทยสู่ต่างแดนได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มค่ามากที่สุด

สำหรับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกับทุกประเทศปลายทาง ทำให้การไปรษณีย์แต่ละประเทศสามารถควบคุมมาตรฐานการจัดส่ง และการคัดแยกประเภทสิ่งของได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Thailand Post

โดยการปรับรูปแบบบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศที่จะเปลี่ยนไปในครั้งนี้ อาทิ การวัดขนาดซองจดหมาย ของตีพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดขนาดสิ่งของ (Format Indicator) จดหมายมีขนาดไม่เกิน 305×381 มม. และหนาไม่เกิน 20 มม. กระดาษต้องแยกเป็นแผ่นๆได้ ไม่เป็นรูปเล่ม และไม่มีวัสดุอื่นปะปน  

จดหมาย ของตีพิมพ์ น้ำหนักเริ่มต้นที่ 20 กรัม และคิดเพิ่มพิกัดละ 10 กรัม พัสดุย่อยน้ำหนักเริ่มต้นที่ 50 กรัม และคิดเพิ่มพิกัดละ 50 กรัม ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนระหว่างประเทศน้ำหนักเริ่มต้นที่ 50 กรัม และคิดเพิ่มพิกัดละ 50 กรัม ราคาขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง  

Thailand Post

คิดค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Surcharge) เฉพาะบริการพัสดุย่อยทางอากาศ (Air) และบริการลงทะเบียนทางอากาศ (Air) 40 บาท / ชิ้น ส่วนบริการจดหมายทางอากาศจะไม่เรียกเก็บ ปรับอัตราค่าบริการประเทศปลายทางสหรัฐอเมริกาตามข้อกำหนดของราคานำจ่ายภายในประเทศที่เรียกเก็บจากต้นทางทั่วโลก  

ปรับอัตราค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศทางภาคพื้น ยกเลิกบริการจดหมาย ของตีพิมพ์ และพัสดุย่อยระหว่างประเทศทางอากาศราคาประหยัด (SAL) ทุกประเทศปลายทาง ซึ่งสามารถใช้บริการขนส่งทางอากาศแทนได้  โดยทั้งหมดนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

Thailand Post

 ในส่วนของบริการระหว่างประเทศอื่น ๆ อาทิ Courier Post  EMS World  Logispost World  ePacket  ฯลฯยังคงให้บริการตามเงื่อนไขเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยไปรษณีย์ไทยจะรับหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างดีที่สุด

สามารถตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการและประเทศปลายทางที่ให้บริการขนส่งในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือโทร. THP Contact Center 1545   

Thailand Post

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.