true ติด 1 ใน 2 องค์กรด้านความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจจาก APQO

ทรู (true) โชว์ความสำเร็จหลัง Asia Pacific Quality Organization Inc (APQO) ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศว่าติด 1 ใน 2 องค์กรไทยด้านความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจระดับโลก ประจำปี 2563 ในรอบ 18 ปี… 

highlight

  • ส่งท้ายปี กับความภูมิใจของคนไทยในเวทีโลก กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู 1 ใน 2 องค์กรไทยในรอบ 18 ปี คว้ารางวัล องค์กรความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจระดับโลก ประจำปี 2563 “Global Performance Excellence Award 2020-Best in Class”

true ติด 1 ใน 2 องค์กรด้านความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจจาก APQO

กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ยืนหนึ่งบนเวทีระดับโลก เป็น 1 ใน 2 องค์กรไทยในรอบ 18 ปีที่ถูกประกาศชื่อให้รับรางวัล Global Performance Excellence Awards 2020 (GPEA 2020) ระดับ Best in Class จัดโดย Asia Pacific Quality Organization Inc (APQO) ประเทศนิวซีแลนด์

true

เพื่อเชิดชูองค์กรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจระดับโลก ประจำปี 2563 ในการนำกรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล มาพัฒนาการบริหารจัดการในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันขององค์กรให้ทัดเทียมนานาชาติ

โดยกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู เป็นองค์กรเอกชนไทยรายแรก และเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น พร้อมส่งมอบคุณค่าระยะยาวให้แก่สังคม และชาวไทยอย่างต่อเนื่อง

true
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งของกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ที่ได้รับการประกาศชื่อให้เป็น 1 ใน 2 องค์กรไทยในรอบ 18 ปี ผู้ได้รับรางวัล องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจระดับโลก ประจำปี 2563

แห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก หรือ Global Performance Excellence Awards 2020 (GPEA 2020) ระดับ Best in Class สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไทยในเวทีนานาชาติ

ซึ่งรางวัลครั้งนี้ เป็นผลจากการนำเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล มาพัฒนาการบริหารจัดการในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ นับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอีกขั้นซึ่งต่อยอดจากการที่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัท ทรู ได้เป็นองค์กรแรกของไทยในรอบ 8 ปี ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 หรือ Thailand Quality Award 2019 ซึ่งเป็นสุดยอดรางวัลระดับประเทศที่เทียบเท่ามาตรฐานโลก

true
สฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ด้าน สฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ขอขอบคุณ Asia Pacific Quality Organization Inc (APQO) ประเทศนิวซีแลนด์ ที่มอบรางวัล GPEA 2020 อันทรงเกียรตินี้ ให้แก่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัท ทรู ในฐานะองค์กรเอกชนไทยรายแรก

และเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นการประเมินจากความเป็นผู้นำ การวางแผนกลยุทธ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า และบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การทำการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค การวัดผลวิเคราะห์ การบริหารจัดการองค์ความรู้ และกระบวนการทำงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน กลุ่มทรู สามารถดำเนินงานภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก อันนำไปสู่ความแข็งแกร่งของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดแก่คนไทย และสังคมไทยตลอดไป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.