NOSTRA MAP เดินหน้าจัดทำแผนที่พิเศษแสดงตำแหน่งสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 18 แห่ง สำหรับเป็นคู่มือให้ประชาชน หาข้อมูลสถานพยาบาลตรวจ “โควิด” (COVID-19)…

highlight

 • นอสตร้า แมพ (NOSTRA Map) แอพพลิเคชันแผนที่นำทาง โดยบริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 เพิ่มตำแหน่ง 35 รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ โดยสามารถค้นหาตำแหน่ง เส้นทางการเดินทาง ของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ในแอพพลิเคชัน

เช็คจุดตรวจไวรัสโคโรน่า หรือ”โควิด” (COVID-19) ง่าย ๆ บน NOSTRA Map

วิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า นอสตร้า แมพ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด19 อย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มพิกัดแสดงตำแหน่งห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARSCoV2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

COVID-19

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วยรู้สึกตัวร้อน หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

หรือประกอบอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วย หากตรวจพบว่าเป็น ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ สามารถไปขอรับการตรวจตามสิทธิ์ได้ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ แต่หากไม่ได้เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ อาจมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ขอรับการตรวจต้องรับผิดชอบส่วนตัว

โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมพิกัดสถานที่ สัญลักษณ์จุดพอยท์สีเขียว พร้อมช่องทางการติดต่อกับสถานพยาบาล ได้ในแอพพลิเคชัน

ดูพิกัดรับตรวจโรคโควิด

COVID-19
คลิกรูป เพื่อเช็คพิกัด
โดยข้อมูลบนแผนที่นอสตร้า 35 ตำแหน่ง สำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARSCoV2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง
แบ่งเป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ส่วนกลาง) 1 แห่ง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง และห้องปฏิบัติการเครือข่ายอีก 20 แห่ง ประกอบด้วย 
 1. คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
 2. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
 3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
 4. รพ.ราชวิถี 
 5. สถาบันบำราศนราดูร 
 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. รพ.บำรุงราษฎร์
 8. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. รพ.มหาราชนครราชสีมา
 10. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 12. ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโคล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 13. รพ.ลำปาง
 14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์
 15. บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)
 16. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
 17. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
 18. สำนักป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง
 19. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
 20. รพ.นครปฐม

COVID-19

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.