BIDC AWARDS 2021 ชูต้นแบบผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ขับเคลื่อนผลงานคุณภาพ

BIDC AWARDS 2021

บีไอดีซี อวอร์ด (BIDC AWARDS 2021) ชูต้นแบบผลงานดิจิทัลคอนเทนต์เด่น-สร้างสรรค์แห่งปี เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนผลงานคุณภาพ…

highlight

  • งานมหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ “Bangkok International Digital Content Festival 2021” ครั้งที่ 8 ในรูปแบบออนไลน์เต็มสูบสอดรับยุค New Normal จัดพิธีมอบรางวัลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ประจำปี หรือ BIDC AWARDS 2021 ให้แก่ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ ที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี ซึ่งรางวัลนี้ถือว่าเป็นการมอบรางวัลผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยมที่สุดในสาขาต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ในรอบปี

BIDC AWARDS 2021 ชูต้นแบบผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ขับเคลื่อนผลงานคุณภาพ

สำหรับการจัดงาน Bangkok International Digital Content Festival 2021 หรือ บีไอดีซี อวอร์ด เป็นงานมหกรรมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และความร่วมมือของภาคเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (TCEB) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ โดยมี 5 สมาคม ได้แก่ สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT)

สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT)  และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) พร้อมงานมอบรางวัล บีไอดีซี อวอร์ด 2021 ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี เพื่อเป็นต้นแบบ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานใหม่

BIDC AWARDS 2021

เริ่มต้นที่รางวัลจากสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) สาขา Emerging Technology & Education นี้เป็นรางวัลในส่วนของ BASA Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ทำผลงานออกมาเป็นประโยชน์ และทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย

มีรางวัลดังนี้ รางวัล Best Students Animation Technical Project Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน FAST WEIGHTS (ฟาส เวท) จาก อภิสิทธิ์ สมบุญใจ (ICT Silpakorn) และรางวัล Best Students Animation Art & Design Project Award ผู้ที่ได้รับรางวัล

ได้แก่ ผลงาน Little Miss Dungjai (ลิตเติ้ล มิส ดั่งใจ) จาก พริ้ม สุรพักตร์ภิญโญ และ ปัทมา หอมรอด ปิดท้ายด้วยรางวัล Best Students Game Project Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน PARASITE (พาราไซท์) จาก กันภัย รูปทอง (ICT Silpakorn)

ในการมอบรางวัลนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย นายกสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA)ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รางวัลด้านการออกแบบ Character

BIDC AWARDS 2021

สำหรับรางวัลจากสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สาขา Character ทางด้านการออกแบบคาแรคเตอร์ มีทั้งหมด 3 รางวัล รางวัลแบ่งตามสาขาดังนี้ รางวัล Character of the Year Award ผลงานคาแรคเตอร์ไทยที่มีผลงานโดนเด่นที่สุดในด้านการตลาด การบันเทิง

หรือการทำประโยชน์แก่สังคมในช่วงปีที่ผ่านมาผลงาน Character : Warbie Yama (วอร์บี้ ยามะ) จาก  บริษัท อาร์วามะ จำกัด (Arwama Company Limited ) และรางวัล Best Corporate Character of the Year Award ผลงานออกแบบคาแรคเตอร์มาสคอตเพื่อการตลาด

หรือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภาคเอกชนหรือภาครัฐที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา ผลงาน Character : ZONZON (ซนซน) จาก บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด และสุดท้ายรางวัล Most Popular Character in Social Media Award ผลงานคาแรคเตอร์ที่ประชาชนชื่นชอบ

และใช้อย่างกว้างขวางใน Social Media (Line, Facebook, Instagram, etc) ในปีที่ผ่านมา ผลงาน Bear Please (แบร์ พลีส) หรือ หมีขอ จาก คมสัน ฟักสกุล ในการมอบรางวัลนี้ได้รับเกียรติจาก กฤษณ์ ณ ลำเลียง นายกสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รางวัลสาขา eLearning

BIDC AWARDS 2021

สำหรับรางวัลจากสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) สาขา eLearning ซึ่งเป็นผลงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาของไทย ดังนี้ รางวัล eLearning for School Award รางวัลยอดเยี่ยมด้าน  รางวัลอีเลิร์นนิงในโรงเรียน โดย AR Education เทคนิค และอาชีวะ จาก บริษัท อินฟินิตี้ เดฟ จำกัด  

และรางวัล Virtual Class Room Platform Innovation Award รางวัลยอดเยี่ยมด้าน สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนเพื่อสังคม ผลงาน ห้องเรียนอาชีพออนไลน์ จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในส่วนของ รางวัลสาขา eLAT : eLearning มีอีก 3 รางวัล

คือ 1.รางวัล Reality Media for Special Education Award รางวัลยอดเยี่ยมด้านลื่อ Reality เพื่อการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส  2.รางวัล AI Innovation For Learning Award รางวัลยอดเยี่ยมด้าน นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้

และ 3.รางวัล Innovation Online for Learning for Seniors Award รางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อผู้สูงวัย สำหรับ 3 รางวัลนี้ ปีนี้ ยังไม่มีผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบถึงรอบ Final ปีหน้าจึงขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ามาร่วมแข่งขัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาไทย

ในการมอบรางวัลนี้ได้รับเกียรติจาก เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รางวัล Animation and Visual Effect

BIDC AWARDS 2021

สำหรับรางวัลจากสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชัน และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สาขา Animation and Visual Effect เป็นรางวัลทางที่เกี่ยวกับ Animation and VFX ทั้งด้านภาพยนตร์ การ์ตูน และ ละคร โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกได้ตัดสินจากองค์ประกอบด้านความสร้างสรรค์ ความสวยงาม

รายละเอียดของ Graphic Design มี 6 รางวัล ดังนี้ รางวัล Best VFX In TV Commercial Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน BTS Past & Present ( บีทีเอส พาส แอนด์ พรีเซ้นท์) จาก บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  รางวัล Best VFX in Motion Picture Award ผู้ที่ได้รับรางวัล

ได้แก่ ผลงาน The Yin Yang Masters (เดอะ หยิน หยาง มาสเตอร์) จาก บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด  รางวัล Best VFX in Thai Drama Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน ภาพยนตร์ซีรี่ส์ อินจัน จำนวน 13 ตอน จาก บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด

รางวัล Best Animated Short Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน A Town Where We Live (อะ ทาวน์ แว วี ลีฟ) จาก บริษัท อิ๊กกลู สตูดิโอ จำกัด รางวัล Best Motion Design Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน Okinawa Symphony (โอกินาว่า ซิมโฟนี่) จาก บริษัท ดีไซนด์ คิท จำกัด

รางวัล Best Animated Content Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน หนุมานนักรบมนตรา จาก Riff Studio (ริฟ สตูดิโอ) ในการมอบรางวัลนี้ได้รับเกียรติจาก นพ ธรรมวานิช นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รางวัล สาขา Game & Interactive

BIDC AWARDS 2021

สำหรับรางวัลจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สาขา Game & Interactive ผลงานทางด้านเกมที่ได้รับรางวัลโดดเด่น มี 5 รางวัล ดังนี้ รางวัล Game of the Year Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน Kingdoms Reborn จาก บริษัท เอิร์ธไชน์ จำกัด

รางวัล Best of Game Design Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน Kingdoms Reborn จาก บริษัท เอิร์ธไชน์ จำกัด รางวัล Best of Visual Art Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน Dash Dash World (แดช แดช เวิลด์) จาก บริษัท โมชั่นเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด

รางวัล Best of Sound Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน Kingdoms Reborn จาก บริษัท เอิร์ธไชน์ จำกัด  และรางวัล Developer Choice Award ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลงาน Kingdoms Reborn จาก บริษัท เอิร์ธไชน์ จำกัด

ในส่วนของรางวัล Best of Story telling Award สำหรับรางวัลนี้ ปีนี้ ยังไม่มีผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบถึงรอบ Final ในการมอบรางวัลนี้ได้รับเกียรติจาก เนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.