ฮิตาชิ ขนนวัตกรรมล้ำสมัยโชว์ในงาน Hitachi Social Innovation Forum 2020

ฮิตาชิ ขนนวัตกรรมสมาร์ทโซลูชั่นส์หลากหลายโชว์ในงานประชุม Hitachi Social Innovation Forum 2020 : “Powering Good and Powering Thailand”…

highlight

  • บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด จัดแสดงสมาร์ทโซลูชั่นส์หลากหลายในงานประชุม และแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ (Hitachi Social Innovation Forum 2020) ภายใต้แนวคิด “Powering Good and Powering Thailand” ณ กรุงเทพฯ  

Hitachi Social Innovation Forum 2020

โยชิโตะ โคดามะ (Yoshito Kodama) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) กล่าวว่า เรามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ผ่านโครงการใหม่ๆ และสานต่อการส่งมอบสิ่งที่ดีในประเทศไทย เราเปิดตัวศูนย์ Lumada เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2561 

และมีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการหารือร่วมกันมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนแรงขับเคลื่อนระดับชาติว่าด้วยนโยบาย “Thailand 4.0” เรายังมีเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลแบบเพิ่มมูลค่าไปด้วยกัน

ด้วยการสร้างแนวทางด้านการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจแบบเพิ่มมูลค่าอัจฉริยะ ฮิตาชิจะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นส์ดิจิทัลเฉพาะทางต่อไป เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์แก่ประชาคมในพื้นที่ และมีบทบาทในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย “Thailand 4.0”

Hitachi

นอกจากนี้ภายในงานยังถือเป็นงานประชุม และแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ (HSIF) คือการประชุม และงานแสดงผลิตภัณฑ์หลักในระดับโลกของฮิตาชิ ที่มีผู้นำจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมทั่วภูมิภาค

โดยธีมงานในปีนี้คือ Powering Good, Powering Thailand ซึ่งมีการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการผลิตอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ และการเงินอัจฉริยะ และมีเวทีเสวนาในประเด็นที่ว่าด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ได้อย่างไร โดยมีความน่าสนใจหลักอยู่ที่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

ในด้านการผลิต และด้านการบริการสำหรับเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งการนำเสนอบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ในการแสวงหาซึ่งความสุขของมวลมนุษยชาติ โดยมี ดร.คาซุโอะ ยาโน (Kazuo Yano) ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากบริษัท ฮิตาชิ

มาเล่าถึง การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างความสุข (Happiness) เพื่อเก็บรวบร่วมข้อมูล และยกระดับกระบวนการทำงานให้แก่พนักงานภายในองค์กร ผ่านการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานกับคุณภาพของงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร อีกด้วย

นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากเวทีเสวนาให้ความรู้ที่น่าสนใจแล้วภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย จาก ฮิตาชิ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของโวลูชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับคุณภาพชีวิต และอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ

Hitachi

Hitachi Smart Transation : Unified Insurance Portal (UIP) ที่เป็นนวัตกรรมกระบวนการทางด้านการทำธุรกรรมใก้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นการช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ สามารถให้บริการลูกค้าได้แม่นยำมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตน

ผ่านรูปแบบการเก็บข้อมูล และส่งต่อแบบไม่มีคนกลาง ในยุคของสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ที่จำนวนสาขาของธนาคารจะลดลง และผู้บริโภคจะทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) มากขึ้น เนื่องจากมีความปลอดภัย และสะดวกสบายมากกว่า

Hitachi

หรือ Particle Therapy System for Better Quality of Life ที่ถือเป็นนวัตกรรมทางด้าน Smart Healthcare ที่ยกระดัยการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ระบบบำบัดด้วยแสงของอนุภาคโปรตอน (Proton) ซึ่งเป็นรูปแบบการรักษามะเร็งขั้นสูงสุดระดับโลก มีความถูกต้องแม่นยำด้วยผลข้างเคียงน้อย ทำให้ผู้ป่วยแทบจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่าใดหนัก ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้สถานพยาบาลในประเทศไทยก้าวไปสู่ระดับโลก และสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น

นอกจากนี้ภายในงาน ฮิตาชิ Social Innovation Forum 2020 ภายใต้แนวคิด “Powering Good and Powering Thailand” ในครั้งนี้ผู้เข้าชมยังจะได้พบกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมทางด้านการเงิน Smart Finance ที่โชว์โซลูชั่นที่น่าสนใจอย่าง Risk Simulator, Unified Insurance Portal (UIP), Speech Transcription Service หรือนวัตกรรมทางการก่อสร้าง Smart Building ที่มีโชว์โซลูชั่น Smart Elevator and Building Facility, โซลูชั่น Sentiment Analysis เป็นต้น

Photo gallery

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.