ปัจจัยสำคัญในการใช้ Hybrid cloud ในวงการสาธารณสุข และการแพทย์

ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจใช้ “ไฮบริดคลาวด์” (Hybrid cloud) ขององค์กรด้านสาธารณสุข และการแพทย์ คือ ความปลอดภัย และการทำตามกฎระเบียบ…

highlight

  • รายงานดัชนีการใช้คลาวระดับองค์กรของ นูทานิคซ์ (Nutanix) เผยให้เห็นว่า องค์กรในอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีแผนใช้ไฮบริดคลาวด์เพิ่มขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย และเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎระเบียบ

ความปลอดภัย และการทำตามกฎระเบียบ” กุญแจสำคัญในการใช้ Hybrid cloud ในวงการสาธารณสุข 

นูทานิคซ์ เปิดเผย ตัวเลขการสำรวจอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข และการแพทย์ จากรายงาน Enterprise Cloud Index พบว่า องค์กรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ทั่วโลกอยู่ภายใต้ความกดดันในการผลักดันองค์กรของตนให้เป็นดิจิทัลเพื่อให้ทันต่อความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

Hybrid cloud

โดยผลสำรวจ ECI ในภาพรวมพบว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลส่งผลต่อการใช้งานคลาวด์อย่างมีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม รวมทั้งองค์กรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ซึ่ง 68% ของผู้ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญกับการใช้คลาวด์ สอดคล้องกับข้อมูล เทรนด์ไอทีด้านสาธารณสุข และการแพทย์ ที่บริษัทด้านนี้จัดอันดับความสำคัญ

สิ่งที่จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อการใช้คลาวด์ โดย 52% ให้คะแนนกับการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และ 44% เป็นเรื่องของการใช้ผู้ช่วยที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้คลาวด์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรด้านนี้ที่จะสามารถให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยที่สุดได้

Hybrid cloud

โดย องค์กรด้านสาธารณสุข และการแพทย์ต่างตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านนี้มากกว่าครึ่งหนึ่ง (55%) ระบุว่ากฎระเบียบด้านการจัดเก็บข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งต่อการพิจารณาใช้คลาวด์ในองค์กรของตนในอนาคต

นอกจากนี้ผลสำรวจยังระบุว่าองค์กร์เหล่านี้มีความกังวลเรื่องการนำไอทีมาใช้ให้ได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าเรื่องค่าใช้จ่าย และงบประมาณ นอกจากนี้ผลสำรวจที่น่าสนใจอื่น ๆ จากรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย

  • ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นปัจจัยอันดับแรก ๆ ในการตัดสินใจเลือกใช้คลาวด์ : ผู้ตอบแบบสอบถาม 29% ระบุว่าปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการเลือกว่าจะโฮสต์เวิร์กโหลดไว้บนระบบใด คือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญรองลงมา โดยมีผู้ตอบประมาณ 16% เท่านั้นที่เห็นว่า ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่ง (60.4%) ระบุว่า สถานะการรักษาความปลอดภัยของอินเตอร์คลาวด์จะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการปรับใช้งานคลาวด์ในอนาคต
  • ไฮบริดคลาวด์ได้รับเลือกให้เป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุด โดยมีพับลิคคลาวด์รั้งท้าย : จากรายงาน ECI 2019 พบว่า อุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดที่ทำการสำรวจระบุว่า ไฮบริดคลาวด์เป็นรูปแบบการทำงานด้านไอทีที่ปลอดภัยที่สุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 33% เลือกให้ไฮบริดคลาวด์มีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งนับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 28% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในรายงานนี้ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีขององค์กรด้านสาธารณสุข และการแพทย์ได้จัดอันดับให้ไพรเวทคลาวด์ซึ่งติดตั้งอยู่ในองค์กรเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับสอง (21%) และระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบพับลิคคลาวด์ จัดเป็นระบบที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุด และมีเพียง 7% เท่านั้นที่เห็นว่าพับลิคคลาวด์เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับองค์กรของตน
  • คาดว่าจะมีการใช้ไฮบริดคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว : บริษัทด้านสาธารณสุขและการแพทย์จำนวนมาก (87%) ระบุว่า ไฮบริดคลาวด์เป็นรูปแบบการทำงานด้านไอทีที่เหมาะสม โดยบริษัทจำนวน 44% ได้มีการวางแผนเพิ่มการใช้งานไฮบริดคลาวด์อย่างจริงจัง และบริษัทประมาณ 35% จะลดการใช้ดาต้าเซ็นเตอร์แบบเดิมลง ภายในสามถึงห้าปีข้างหน้า แม้ว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้มีการใช้ไฮบริดคลาวด์มากกว่าอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์ไปแล้ว แต่ผลสำรวจระบุว่าบริษัทด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีความมั่นใจว่าปัญหาด้านเครื่องมือ ทักษะการใช้คลาวด์ และอุปสรรคอื่น ๆ ที่ขัดขวางการใช้คลาวด์ของอุตสาหกรรมนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วพอควร

Hybrid cloud

เชอรีล โรเดนเฟลส์ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนด้านสาธารณสุข และการแพทย์ของนูทานิคซ์ กล่าวว่า องค์กรด้านสาธารณสุข และการแพทย์ในปัจจุบันต่างมองหาแนวทางในการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ป่วย เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลร่วมกัน และช่องทางที่จะช่วยให้สามารถให้บริการแบบเสมือนจริง และบริการ

ที่เน้นคุณค่าสูงสุดต่อผู้เข้ารับการรักษา (value-base care) ซึ่งแนวทางต่าง ๆ นี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากปราศจากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่น และปลอดภัย ไฮบริดคลาวด์จะช่วยให้ทีมไอทีรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ป่วยและปฏิบัติได้ตรงตามกฎระเบียบ

ซึ่งไฮบริดคลาวด์ยังช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข และการแพทย์คงการดูแลสุขภาพผู้มารับบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่ดีให้กับผู้รับบริการ

Hybrid cloud

ข้อมูลเพิ่มเติม
  1. รายงาน ECI ประจำปี 2019 นี้ทำการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถามจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจหลายขนาดในอเมริกา ยุโรป-ตะวันออกกลาง-แอฟริกา (EMEA) และเอเชียแปซิฟิค-ญี่ปุ่น
  2. สามารถดาวน์โหลดรายงานนี้ได้ที่Nutanix Enterprise Cloud Index 2019หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าดูข้อมูลผลสำรวจของอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ได้ที่ ข้อมูลผลสำรวจในอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์ และที่ nutanix.com/healthcare
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.