PEA จับมือ Accenture ยกระดับทักษะดิจิทัลให้บุคคลากรรับมือความท้าทาย

PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จับมือ เอคเซนเชอร์ (Accenture ) ร่วมยกระดับทักษะดิจิทัลให้บุคคลากร ให้มีความพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ…

PEA จับมือ Accenture ยกระดับทักษะดิจิทัลให้บุคคลากรรับมือความท้าทาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ให้บริการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคมไทย กฟภ. ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถเป็น ผู้ให้บริการไฟฟ้าชั้นนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในประเทศไทย

โดยดำเนินการไปแล้วหลายด้าน โดยมีพันธมิตรในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่ง 1 ในพันธกิจของ กฟภ. คือ การยกระดับพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้แก่พนักงาน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์

เพื่อจะได้ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และให้มีความพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมได้ โครงการหลักอันหนึ่ง ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรม (PEA Innovation Hub) ที่ได้ดึงความร่วมมือ และศักยภาพต่าง ๆ ของพนักงานออกมาให้หลุดจากกรอบเดิม มาสู่สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง และให้ความเพลิดเพลิน

PEA
 
กฟภ. ร่วมมือกับ เอคเซนเชอร์ (Accenture) ซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการสนับสนุนองค์กรชั้นนำทั่วโลกให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างประสบผลสำเร็จ และเข้ามาช่วย กฟภ. ในการยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Skills) พร้อมคิดค้นโซลูชันร่วมกัน

เพื่อให้กฟภ. สามารถรับมือกับประเด็นปัญหาที่ท้าทายต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันได้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลและเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานของกฟภ. ผ่านสถาบัน LEAP ของ เอคเซนเชอร์ ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุ

และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรชั้นนำเกี่ยวกับเคล็ดลับความสำเร็จในโลกดิจิทัล โดยการฝึกอบรมบุคลากรหลักของศูนย์นวัตกรรม กฟภ. ช่วยพัฒนาโนว์ฮาวด้านดิจิทัลและนำแนวทางการทำงานแบบอไจล์ไปปรับใช้ได้ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ กฟภ.

ในการนำระบบการคิดเชิงออกแบบ และแนวทางอไจล์ไปใช้ในกระบวนการทำงานของธุรกิจ เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภาพ และประสิทธิภาพได้ โดย เอคเซนเชอร์ ยังได้สนับสนุน กฟภ. ในการวางแผนโรดแม็ปด้านดิจิทัล และจัดตั้งสำนักงานดิจิทัล (Digital Office)

เพื่อมุ่งให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ประสบผลสำเร็จ และปรับองค์กรไปสู่การเป็น Digital Utility หรือ ผู้ให้บริการไฟฟ้าด้วยระบบดิจิทัลชั้นนำในประเทศไทยได้ภายในปี 2022
 
สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า วัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน การจะขับเคลื่อนวัฒนธรรมเช่นนี้ และทำให้องค์กรมีความพร้อมรับอนาคตได้นั้น เราจะต้องเสริมความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการแข่งขัน

โดยเริ่มที่พนักงาน ซึ่งปัจจุบันนี้ มีพนักงานกว่าร้อยคนที่ได้เข้าอบรมและพัฒนาทักษะกับสถาบัน LEAP โดยความร่วมมือกับ เอคเซนเชอร์ ซึ่งหวังว่าจะช่วยยกระดับทักษะหลักของพนักงานด้านดิจิทัล นวัตกรรม และเทคโนโลยี ช่วยให้พนักงาน กฟภ. สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการยกระดับคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และช่วยให้การบริการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด

PEA
 
ด้าน นนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า คนเป็นหัวใจหลักของการปรับองค์กรไปสู่ดิจิทัลให้สำเร็จ สำหรับทุก ๆ องค์กรในปัจจุบัน เอคเซนเชอร์สามารถนำความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล และด้านอุตสาหกรรมระดับโลกมาช่วยพัฒนาทักษะ ภูมิความรู้ และแนวทางการทำงานใหม่ ๆ แก่ กฟภ.

เพื่อต่อยอดเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล ที่จะช่วยให้กฟภ. พัฒนานวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยได้ สำหรับสถาบัน LEAP ของเอคเซนเชอร์นั้น เป็นสถาบันที่เปิดกว้างต่อผู้ที่สนใจ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนมีประสบการณ์เรียนรู้ในโลกเสมือนจริง สามารถพัฒนาความรู้ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

และสัมผัสแนวโน้มล่าสุดด้านไอทีและดิจิทัลอย่างใกล้ชิด เสริมทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ และช่วยบ่มเพาะวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์ เอคเซนเชอร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจากกฟภ. ให้ทำหน้าที่นี้ ซึ่งทั้ง กฟภ. และเอคเซนเชอร์ ต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมุ่งหวังอยากจะเห็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.