true ขนนวัตกรรม 5G โชว์ประสิทธิภาพ หวังพลิกโฉมวิถีธุรกิจอุตสาหกรรมไทยยุคดิจิทัล

ทรู ผนึกพันธมิตรชั้นนำทุกภาคส่วนจัดเต็มเนรมิตพื้นที่สร้างศูนย์กลางนวัตกรรม true 5G Tech Show พลิกโฉมวิถีธุรกิจอุตสาหกรรมไทยยุคดิจิทัล…

true ขนนวัตกรรม 5G โชว์ประสิทธิภาพ หวังพลิกโฉมวิถีธุรกิจอุตสาหกรรมไทยยุคดิจิทัล

ทรู ย้ำภาพผู้นำ 5G ยืนหนึ่งผู้ให้บริการรายเดียวที่มี คลื่นความถี่ครบกว่า เร็วแรงยิ่งกว่า ครอบคลุมกว่า ทุกการใช้งานเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ 5G พลิกโฉมประเทศ ผสานอัจฉริยภาพ ทรู 5G และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู พร้อมผนึกพลังเหล่าพันธมิตรชั้นนำ และทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อน 5G เพื่อคนไทย และประเทศไทย

จัดใหญ่ ทรู 5G Worldtech X มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ดึงทุกภาคอุตสาหกรรม และนวัตกรทุกภาคส่วน ร่วมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน เนรมิตพื้นที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดเต็มความเร็วแรง ทรู 5G ทั้งคลื่น 2600 MHz, 700 MHz

และคลื่นความถี่ล่าสุด 26 GHz ย้ำความครบสุดทุกย่านความถี่ เปิด ทรู 5G Tech Show ศูนย์กลางความรู้ และพัฒนานวัตกรรม 5G ครั้งแรกกับการรวมโซลูชัน 5G ของทุกวงการอุตสาหกรรมที่เป็นจริงแล้วไว้ในที่เดียว ถ่ายทอดให้ตื่นตายิ่งขึ้นในโลกเสมือนจริงสุดล้ำผ่านเทคโนโลยี กับ 6 โซนแห่งโลกอนาคตที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้

true

ชวนสัมผัสประสบการณ์อัจฉริยะที่ทรู 5G จะนำพาคนไทยก้าวล้ำไปกับอัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ ทั้งยกระดับเมืองอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะอุตสาหกรรมอัจฉริยะ คุณภาพชีวิตอัจฉริยะ และการค้าปลีกอัจฉริยะ พร้อมกันนี้ ทรู 5G Worldtech X ยังมุ่งเติมเต็ม 5G Community ที่ครบวงจรยิ่งขึ้น

ผ่าน ทรู 5G Tech Talk เวทีสัมมนา 5G ที่จะรวมเหล่าเทคกูรูขั้นเทพทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนโครงการ ทรู 5G Tech Sandbox ที่สนับสนุนการปั้นนวัตกรไทยสู่เส้นทางสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการเทครุ่นใหม่เติมเต็มระบบนิเวศ 5G ที่จะเป็นรากฐานของการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน

true

ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และดิจิทัลครบวงจรย้ำเจตนารมณ์นำความเป็นเทคคอมปานีร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม
พลิกโฉมประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน รุกนำอัจฉริยภาพของ ทรู 5G

ด้วยเครือข่ายที่ครบกว่า เร็วแรงกว่า และครอบคลุมกว่า ทุกการใช้งานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนร่วมสร้างระบบนิเวศ 5G (5G Ecosystem) พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของคนไทย และเพิ่มศักยภาพให้ภาคธุรกิจในทุกวงการ ทุกอุตสาหกรรม ล่าสุด เปิดตัว ทรู 5G Worldtech X มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G

ที่จะเปลี่ยนโลกให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นต้องขอขอบคุณพันธมิตรธุรกิจทุกระดับ และทุกภาคส่วนในความร่วมมือ และการสนับสนุน ทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทดสอบ ชี้แนะมุมมองต่าง ๆ จนทำให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในไทยที่มีการถ่ายทอดความโดดเด่นสุดล้ำของอัจฉริยภาพเทคโนโลยี 5G ที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างยิ่งยวดได้ในทุกมิติ

ทำให้คนไทยโดยเฉพาะวงการผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เข้าใจ และเข้าถึงเทคโนโลยี 5G ด้วยการเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ใช้งานจริง บนพื้นที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมไซเบอร์เทค แลนด์มาร์คใหม่ของคนยุคดิจิทัลอันจะเป็นจุดเริ่มต้นแบบก้าวกระโดดของการสร้างเครือข่ายชุมชน 5G (5G Community)

ที่จะทำให้ระบบนิเวศ 5G มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการผสานความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นเหล่าพันธมิตรชั้นนำ และผู้ใช้งาน 5G ทั้งกลุ่มผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สตาร์ทอัพ
และผู้ประกอบการในทุกประเภทธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม ร่วมผลักดัน

และขับเคลื่อน 5G ของประเทศไทยไปด้วยกันทั้งการหลอมรวมองค์ความรู้เพื่อต่อยอดพัฒนาการใช้งาน 5G อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนานวัตกรรม 5G ให้สามารถรองรับทุกมิติการใช้งานยกระดับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของคนไทย และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก

รองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และการใช้งานใน Industry 4.0

true

พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู 5G เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่พร้อมมอบประสบการณ์อัจฉริยะให้คนไทยสัมผัส และใช้งานจริงได้ก่อนใครบนเครือข่ายที่ครบกว่า ด้วยคลื่นความถี่ทั้ง 7 ย่าน ที่ผสานการทำงานด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ จึงครอบคลุมกว่า

และเร็วแรงยิ่งกว่า พร้อมรองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทยตลอดจนการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังมุ่งสู่ Industry 4.0 วันนี้ ทรู 5G เดินหน้าร่วมขับเคลื่อน 5G ของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดย ทรู 5G Worldtech X มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรชั้นนำในการพัฒนา 5G Use Case ที่หลากหลาย

และการสร้างชุมชน 5G (5G Community) ที่จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศ 5G โดย ทรู 5G Worldtech X ประกอบด้วย ทรู 5G Tech Show ศูนย์กลางความรู้ และการพัฒนานวัตกรรม 5G ที่นอกจากจัดเต็มทั้งความเร็วแรงของทรู 5G ทั้งคลื่น 2600 MHz, 700 MHz และคลื่นความถี่ล่าสุด 26 GHz

ซึ่งย้ำความครบสุดทุกย่านความถี่แล้วสิ่งสำคัญคือการยกทัพเทคโนโลยี และโซลูชัน 5G มาแสดงแบบเจาะลึกครอบคลุม 6 มิติ การใช้งาน ยกระดับเมืองอัจฉริยะ, การเกษตรอัจฉริยะ, การศึกษาอัจฉริยะ, อุตสาหกรรมอัจฉริยะคุณภาพชีวิตอัจฉริยะ และการค้าปลีกอัจฉริยะ

ซึ่งนับเป็นการเปิดมิติใหม่ของการนำนวัตกรรม 5G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ ยังร่วมกับ Huawei ASEAN Academy และ Techsauce เตรียมจัด ทรู 5G TechTalk ฟอรั่มการสัมมนา 5G ที่จะพลิกโฉมประเทศ เปิดมุมมอง 5G และรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ

โดยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงนวัตกรรมทั้งใน และต่างประเทศรวมทั้งการเสริมสร้างชุมชน 5G ด้วย ทรู 5G Tech Sandbox โครงการสร้างนวัตกรและผู้ประกอบการเทครุ่นใหม่ ที่จะต่อยอด 5G กับเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ AI, Robotics, Data Analytics และ Smart IoT

สร้างสรรค์นวัตกรรม 5G ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทย และประเทศไทยซึ่งจะเป็นการร่วมพัฒนาสตาร์ทอัพไทยสู่ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนา 5G อย่างเต็มรูปแบบ

true

ด้าน โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ด้วยความแข็งแกร่งของทรู 5G ที่มีคลื่นความถี่ที่ครบกว่า ครอบคลุมกว่า พร้อมระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู ตอกย้ำความเป็นผู้นำ และอัจฉริยภาพของ ทรู 5G ที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ

เกิดนวัตกรรมสุดล้ำสร้างปรากฏการณ์ XPhenomenon ผลักดัน และขับเคลื่อนชีวิตดิจิทัลของผู้คนสร้างศักยภาพความสำเร็จของธุรกิจทุกอุตสาหกรรมในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด โดยในครั้งนี้ ทรู 5G ได้สร้างอีกหนึ่งปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ ทรู 5G Worldtech X มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G พลังแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

กับ ทรู 5G Tech Show ครั้งแรกกับการรวมโซลูชัน 5G ของทุกวงการอุตสาหกรรมให้เป็นจริงในที่เดียวตื่นตากับประสบการณ์สู่โลกนิทรรศการเสมือนจริงสุดล้ำ Virtual Exhibition ผ่านเทคโนโลยี ถ่ายทอดรูปแบบการใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตที่เกิดขึ้นจริง ตอบรับชีวิตในยุค Next Normal พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี 5G

ที่จะพลิกโฉมชีวิตแห่งอนาคตของคนไทยยุคใหม่ที่ดียิ่งกว่ากับครั้งแรกของประสบการณ์ 5G ที่หลากหลาย อาทิ ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ที่จำลองบินโดรน 5G ควบคุมการให้น้ำใส่ปุ๋ย ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลพืชผล และการดูแลเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มอย่างแม่นยำ

true

ทั้งลดต้นทุนการเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต, รูปแบบร้านค้าอัจฉริยะยุค 5G สมาร์ทรีเทล ที่นำ 5G เพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ หรือการดูแลสุขภาพวิถีใหม่ที่ไฮเทคปรึกษาแพทย์แบบเสมือนจริงผ่านกระจกอัจฉริยะได้จากที่บ้านจนถึงต้นแบบของรถพยาบาลอัจฉริยะยุค 5G ที่เพิ่มประสิทธิภาพ

การวินิจฉัยทำให้รักษาได้ทันท่วงทีลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ตลอดจนโลกแห่งการเรียนรู้ที่ดําดิ่งสู่โลกใต้ทะเลเหนือจินตนาการให้ทักทายปลาฉลามผ่านแว่น Hololen, Pongbot หุ่นยนต์ปิงปอง AI ที่ไม่เคยแพ้ใคร และเทคโนโลยีสุดล้ำอีกมากมายที่เปิดให้ชมmและสัมผัสประสบการณ์อัจฉริยะใน 6 มิติของ 5G

ที่จะนำไปสู่พลังยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทรู 5G Worldtech X ให้สัมผัสนวัตกรรมอัจฉริยะใน 6 โซน ดังนี้

ทรู 5G Worldtech X Intelligent City & Security ยกระดับเมืองอัจฉริยะ

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบเมืองหรืออาคารได้อย่างอัจฉริยะ อาทิ AI, Robotics, Smart Energy เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาเมืองหรืออาคารให้ผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัย สะดวกสบาย ช่วยให้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนเมืองดีขึ้น ส่วนเจ้าของธุรกิจก็สามารถออกแบบ และบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทรู 5G Worldtech X Agriculture ยกระดับการเกษตรอัจฉริยะ

นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเกษตร เพื่อประเทศชาติ เพื่อเกษตรกรไทย โดยสร้าง Learning Pattern หรือฟาร์มต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรไทยได้เรียนรู้และนำเทคโนโลยี 5G มาช่วยในการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ตลอดจนยกระดับและสร้างมาตรฐานเกษตรกรรม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก

ทรู 5G Worldtech X Education ยกระดับการศึกษาอัจฉริยะ

เทคโนโลยี MR, AR และ VR และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการใช้ในวงการการศึกษามากขึ้น เสมือนภาพและตัวหนังสือมีชีวิตช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น สร้างจินตนาการทำให้เกิดความสนุกสนานและเปิดโลกกว้าง
ให้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ได้ แม้ในเรื่องที่อาจจะเข้าถึงได้ยาก เช่น เรื่องของกระสวยอวกาศนอกโลก ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมไปจนถึงกายวิภาค ที่จะสัมผัสได้ด้วยตัวเองแบบ 360 องศา

ทรู 5G Worldtech X Industry ยกระดับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมยุค 4.0 ใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารในยุค 5G เป็นตัวขับเคลื่อน มีการใช้เทคโนโลยี AI, AR, VR และ IoT เข้ามาช่วยปรับปรุงการผลิตแบบ Automation รวมถึงต้นทุน และประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สามารถบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณภาพประหยัดพลังงาน และช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทรู 5G Worldtech X Health & Wellness

ยกระดับคุณภาพชีวิตอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสนับสนุนการดูแลสุขภาพครบวงจร นำเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งข้อมูลทางการแพทย์ที่ต้องการความชัดเจนแบบ hiresolution และผสานการทำงานผ่านเครือข่าย 5G เข้ามาช่วยตั้งแต่การดูแลตัวเองจากที่บ้าน จนกระทั่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล และช่วยบุคลากรทางการแพทย์

ทรู 5G Worldtech X Retail ยกระดับร้านค้าปลีกอัจฉริยะ

ระบบจัดการร้านค้ายุคใหม่แบบอัจฉริยะ ผสมผสานเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทั้ง AI และ Analytic เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G เพิ่มประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการช้อปปิ้ง สะดวกสบาย และปลอดภัยพร้อมตอบโจทย์ธุรกิจ ช่วยให้รู้จัก และเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ช่วยเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน

และยกระดับบริการทำให้เกิดความแตกต่างและสามารถแข่งขันได้ในตลาดธุรกิจค้าปลีกไทย และต่างประเทศ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต ทรู 5G Worldtech X เปิดให้ผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์อัจฉริยะแล้ววันนี้ที่ชั้น 7 อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล พาร์ค

true

โดยสามารถเข้าลงทะเบียนพร้อมเลือกรอบเข้าชมได้ที่ www.true5gworldtechx.com/register พิเศษ! สำหรับผู้ที่เข้าชมงาน ทรู 5G Worldtech X สามารถทดลองใช้ CoWorking Space ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ฟรี 1 เดือนเพียง Add Line Official Account True Digital Park แล้วพิมพ์ TRUE 5G

ส่งมาที่ Chat รับลิงก์ลงทะเบียนการเป็นสมาชิกฟรี 1 เดือน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม-31 สิงหาคม 2564 (สามารถใช้สิทธิ์สมาชิกฟรี 1 เดือน ภายใน 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทรู 5G Worldtech X ได้ที่ www.true5gworldtechx.com

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.