Alibaba เผยไตรมาส 4 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 37% จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายรัฐ

Alibaba

อาลีบาบา (Alibaba) เผยไตรมาส 4 (สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563) รายได้รวมเพิ่มขึ้น 37% จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายรัฐ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค…

Alibaba เผยไตรมาส 4 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 37% จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายรัฐ

เมื่อปีที่ผ่านมาประเทศจีนเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีการเติบโดทาง GDP อาลีบาบาจึงมีผลประกอบการที่ดีเนื่องมาจากการฟื้นตัวที่รวดเร็วของเศรษฐกิจจีน

แดเนียล จาง ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว เป็นอีกหนึ่งปีที่มหกรรมช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 ประสบความสำเร็จ ด้วยมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และไม่ลืมที่จะสนับสนุนให้ร้านค้าสามารถฟื้นตัวได้จากภาวการณ์ระบาดของโควิด-19

ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งเริ่มได้ส่วนแบ่งทางการตลาด และมีแนวโน้มการเติบโตที่สดใส สะท้อนให้เห็นศักยภาพของธุรกิจคลาวด์ในจีนที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน และการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เราทุ่มเทมาหลายปีไม่ศูนย์เปล่า เรามั่นใจว่าเราจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของเรา และบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และไม่ลืมที่จะตอบแทนสังคม

Alibaba
แดเนียล จาง ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป

ด้าน แม็กกี้ วู ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า เป็นอีกไตรมาสที่ธุรกิจของเราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า กำไรก่อนหักดอกเบี้ย และภาษีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

โดยมีกระแสเงินสดมากพอให้เราสามารถลงทุนในเชิงยุทธศาสตร์ เราพึงพอใจที่ธุรกิจอาลีบาบาคลาวด์มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITA) เป็นบวกในไตรมาสนี้ และไช่เหนียวเน็ตเวิร์กมีกระแสเงินสดเป็นบวกเช่นกัน

ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่ตอกย้ำว่ากลยุทธ์ระยะยาวของอาลีบาบาทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดกำไร

ไฮไลท์ของธุรกิจในไตรมาส 4 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

รายได้รวม (Revenue) อยู่ที่ 221,084 ล้านหยวน หรือ 33,883 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,027,080 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีก่อนหน้า

จำนวนผู้บริโภคประจำต่อปี (Annual active consumers) บนตลาดค้าปลีกของจีนสูงถึง 779 ล้านคน เมื่อไตรมาส 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 22 ล้านคน จากไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนผู้ใช้ผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile MAUs) บนตลาดค้าปลีกของจีนสูงถึง 902 ล้านคน เมื่อเดือนธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 21 ล้านคน จากเดือนกันยายน 2563

กำไรจากการดำเนินงาน (Income from operations) อยู่ที่ 49,002 ล้านหยวน หรือ 7,510 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 227,730 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีก่อนหน้า กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (a non-GAAP measurement) เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีก่อนหน้า เป็น 68,380 ล้านหยวน หรือ 10,480 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 317,838 ล้านบาท) และกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITA) ที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (a non-GAAP measurement) เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีก่อนหน้า เป็น 61,253 ล้านหยวน หรือ 9,387 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 284,669 ล้านบาท)

Alibaba

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ (Net income attributed to ordinary shareholders) อยู่ที่ 79,427 ล้านหยวน หรือ 12,173 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 369,13 0ล้านบาท) กำไรสุทธิ (Net income) อยู่ที่ 77,977 ล้านหยวน หรือ 11,950 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 362,391 ล้านบาท) และกำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP net income) อยู่ที่ 59,207 ล้านหยวน หรือ 9,074 ล้านบาท (ประมาณ 275,090 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีก่อนหน้า

กำไรต่อหุ้นปรับลดในตลาดหุ้นสหรัฐ (Diluted earnings per ADS) อยู่ที่ 28.85 หยวน หรือ 4.42 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 134 บาท) เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีก่อนหน้า กำไรปรับลดต่อหุ้น (Diluted earnings per share) อยู่ที่ 3.61 หยวน หรือ 0.55 เหรียญสหรัฐ หรือ 3.27 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 16.78 บาท) และกำไรปรับลดต่อหุ้นที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP diluted earnings per share) อยู่ที่ 2.75 หยวน หรือ 0.42 เหรียญสหรัฐ หรือ 3.27 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 12.78 บาท) เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีก่อนหน้า

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน (Net cash provided by operating activities) อยู่ที่ 103,208 ล้านหยวน หรือ 15,817 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 479,620 ล้านบาท) และกระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP free cash flow) อยู่ที่ 96,210 ล้านหยวน หรือ 14,745 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 447,178 ล้านบาท)

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.