Home Tags ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม ยิ่งได้

Tag: ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม ยิ่งได้

Future Tech

ACI Worldwide

ACI Worldwide เผย ไทยครอง No 4 การทำธุรกรรมเรียลไทม์ของโลก

0
เอซีไอ เวิลด์ไวด์ (ACI Worldwide) และโกลบอลดาต้า (GlobalData) เผยผลสำรวจ ชี้ ไทยครองอันดับ 4 ของโลกด้านจำนวนการทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์จาก Prime-Time for Real Time... ACI Worldwide เผย ไทยครอง No.4 การทำธุรกรรมเรียลไทม์ของโลก รายงานระดับโลกฉบับล่าสุดจาก เอซีไอ เวิลด์ไวด์ (ACI Worldwide) และโกลบอลดาต้า...